”Söndagen den 9 juni är det EU-val. Då har du möjlighet att nyttja din demokratiska rättighet och göra din röst hörd.”
”Söndagen den 9 juni är det EU-val. Då har du möjlighet att nyttja din demokratiska rättighet och göra din röst hörd.” Bild: Johan Nilsson/TT

Tillsammans värnar vi om vår demokratiska rättighet

För oss på länsstyrelsen är EU-valet viktigt. Vi ska bidra till att valet genomförs så att grundläggande demokratiska värden som fria, hemliga, direkta och rättssäkra val skyddas. Det skriver Hallands landshövding Anders Thornberg och vikarierande länsrådet Lovisa Ljungberg med anledning av att förtidsröstningen till EU-valet inleds den 22 maj.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

I Sverige har vi förmånen att leva i ett demokratiskt samhälle. Det finns ingen glasklar definition av demokrati som alla i världen skulle skriva under men det finns några centrala kännetecken. Det handlar bland annat om en respekt för de mänskliga rättigheterna, fri åsiktsbildning, tryck- och yttrandefrihet och likhet inför lagen. Flera av dessa är dessutom starkt kopplade till rösträtt och val.

Söndagen den 9 juni är det EU-val. Då har du möjlighet att nyttja din demokratiska rättighet och göra din röst hörd. I valet väljer du vilka politiska partier och ledamöter som du vill ska vara med och fatta besluten i Europaparlamentet. EU-valet är din chans att påverka inriktningen på politiken i Europeiska unionen och i förlängningen också Sveriges politik. Europaparlamentet är med och beslutar om EU:s lagar och budget, beslut som många gånger har en direkt påverkan på Sverige. Politiken i EU påverkar ditt liv i Sverige.

ANNONS

För oss på länsstyrelsen är EU-valet också viktigt. Vi ska bidra till att valet genomförs så att grundläggande demokratiska värden som fria, hemliga, direkta och rättssäkra val skyddas. Fria val innebär att väljaren själv avgör vad man röstar på. Hemliga val säkerställer att väljaren inte behöver visa eller tala om hur hen röstat. Direkta val innebär att väljarna utser direkt de som blir Sveriges företrädare i Europaparlamentet.

Länsstyrelsen har många arbetsuppgifter kopplat till EU-valet. Bland annat utbildar vi valnämnderna i länets kommuner, vi administrerar röstlängden och så ansvarar vi för den slutliga rösträkningen. Du röstar och vårt jobb är sedan att ta hand om din röst. Varje röst räknas och kontrolleras i ett antal led innan resultatet förs in i systemet. Du ska känna dig trygg med att vi har ett robust valsystem och att vi värnar om din demokratiska rättighet!

Men det finns aktörer som har ett helt annat mål, de vill undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet och utnyttja din röst till deras fördel. Risken finns att dessa aktörer försöker påverka EU-valet genom påverkanskampanjer, desinformation eller cyberattacker. Därför ska du vara källkritisk till det du läser, ser eller hör. Var också försiktig med att sprida information, om du inte är säker på att den är tillförlitlig.

ANNONS

Tillsammans med kommunerna i länet, Valmyndigheten, polisen, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för psykologiskt försvar med flera, kommer vi göra vårt absolut yttersta för att du ska kunna rösta rättssäkert den 9 juni. Du kan också förtidsrösta från och med den 22 maj.

Tillsammans värnar vi om vår demokratiska rättighet!

Anders Thornberg

landshövding

Lovisa Ljungberg

vikarierande länsråd

ANNONS