”När det lokala föreningslivet får stå tillbaka påverkas inte bara den enskildes vardag, det har även betydelse för tillit, demokrati och folkhälsa.”
”När det lokala föreningslivet får stå tillbaka påverkas inte bara den enskildes vardag, det har även betydelse för tillit, demokrati och folkhälsa.” Bild: Jonatan Gernes

Ta aldrig föreningslivet för givet

Vi uppmanar alla förtroendevalda i Hallands län att aldrig ta föreningslivet för givet. Därför är det viktigt att ideella organisationer och den fria folkbildningen får fortsatt stöd och kan göra sin röst hörd. Det skriver Ulrika Heie och Niclas Erlandsson från Studieförbundet Vuxenskolan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I Sverige är vi mitt uppe i ett firande av vår demokrati fyller 100 år. Det är ungefär lika länge sedan som den första ”SV-studiecirkeln” Fria tankars hem startade.

För oss i Studieförbundet Vuxenskolan är arbetet med människors möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i demokratiska former en bärande tanke i att vi överhuvudtaget finns till. Vi ser ett starkt behov, nu som för 100 år sedan, av många mötesplatser i vardagen där det finns möjlighet att finna ny kunskap, byta åsikter och tankar samt skaffa sig redskap för att påverka samhällsutvecklingen.

Vi står inför stora utmaningar. Den pågående pandemin har påverkat oss alla med inställda föreningsmöten, framflyttade studiecirklar och sparsamt med kulturella upplevelser. När det lokala föreningslivet får stå tillbaka påverkas inte bara den enskildes vardag, det har även betydelse för tillit, demokrati och folkhälsa.

ANNONS

Den lokala demokratin påverkas också. Redan innan pandemin såg vi en minskning av det politiska engagemanget runt om i landet. Var tredje person tvivlar i dag på sin egen förmåga att delta i en grupp eller förening som sysslar med politiska frågor. Var fjärde person har aldrig försökt påverka i en samhällsfråga. Det är mycket oroande för vår demokrati, en problematik som vi alla behöver ta på allvar.

Rösträtten är en av de viktigaste funktionerna i en demokrati. Men det är trots allt bara 30 år sedan människor med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt och studier visar att i den gruppen väljer åtta av tio att inte rösta. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Därför fortsätter vi att engagera oss i satsningen ”Mitt val” inför valåret 2022.

Vi är övertygade om att en av de viktigaste delarna i hur vi bygger upp ett hållbart samhälle och stärker den liberala demokratin är den fria och frivilliga folkbildningen och breda föreningslivet. Folkbildningen och föreningslivet jobbar genom tusentals frivilliga och engagerade, skapar strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan. Tillsammans motverkar vi ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, vi bidrar till etablering för nyanlända och skapar plats för lokal demokrati.

Vi uppmanar alla förtroendevalda i Hallands län att aldrig ta föreningslivet för givet. Därför är det viktigt att ideella organisationer och den fria folkbildningen får fortsatt stöd och kan göra sin röst hörd.

ANNONS

Tillsammans bidrar vi till engagemang och kraft att förändra. Här bär varje enskild studiecirkel på nycklar för att vara en del i demokratibygget, och du som är cirkelledare har en oerhört viktig roll här.

Tillsammans för demokratin!

Ulrika Heie

förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Niclas Erlandsson

ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Halland

ANNONS