”Avtalet ger USA delägarskap i 17 militäranläggningar i Sverige. Lv6 i Halmstad är en av dem.”
”Avtalet ger USA delägarskap i 17 militäranläggningar i Sverige. Lv6 i Halmstad är en av dem.” Bild: Jari Välitalo

Sverige underkastas USA med det nya avtalet

För Sverige är avtalet en mer långtgående säkerhetspolitisk förändring än själva Natomedlemskapet. Det skriver Tomas Magnusson och Ingela Mårtensson med anledning av att riksdagen ska ta beslut om ett avtal mellan Sverige och USA.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den 5 december undertecknade USA:s och Sveriges försvarsministrar ett avtal om försvarssamarbete, kallat Defense Cooperation Agreement (DCA). Avtalet ger USA delägarskap i 17 militäranläggningar i Sverige. Lv6 i Halmstad är en av dem.

För Sverige är avtalet en mer långtgående säkerhetspolitisk förändring än själva Nato-medlemskapet. Det påverkar hela vårt land och inte minst de 17 platser som berörs. USA ges närmast oinskränkt makt i de områden som USA får tillgång till och amerikansk lag gäller för personal, anhöriga och leverantörer. Några frågor är: Ska eventuella brott lagföras i Sverige, eller kommer eventuella brottsmisstänkta skickas hem. Kommer Hallandsposten eller andra som försöker följa upp hitta några domar?

ANNONS

Avtalet är alltså underskrivet och klart, men ska nu godkännas av riksdagen. En snabb remissrunda pågår, Halmstad kommun är en av remissinstanserna. Men man behöver inte avundas de tjänstemän och ledande politiker i Halmstad och andra berörda orter som arbetar med städernas remissyttranden på en promemoria som omfattar 391 sidor och 34 förändringar av lagar och förordningar.

Med avtalet följer nya möjliga arbetstillfällen, en upprustad vägförbindelse från hamnen till E6:an, EU-bidrag är redan beviljat. Men är det som helhet bra att Halmstad blir transithamn för den amerikanska krigsmaktens entré i Sverige? Initierade medieuppgifter anger att Halmstad valts som transithamn framför Göteborg, för att på så sätt minska riskerna för attack i en stad med större befolkningskoncentration. Vad säger Halmstadborna om detta?

Sverige är skyldigt att rusta upp de ”anläggningar och områden” som berörs. Men om USA önskar bygga något så gör man det med egen hitskickad personal och det som USA förfogar över på regementsområdet i Halmstad kommer att vara stängt för svensk insyn. Det är värt att notera, i en allt mer hotfull världssituation, att ingenting i avtalet förbjuder USA att ta in kärnvapen och förvara i de vapenförråd man bygger. Vi kommer inte att veta.

Under senare tid har konfrontationen mellan Nato och Ryssland eskalerat. Därmed spelar de nordiska länderna en viktig roll som uppmarschområde i händelse av krig. Amerikanska soldater och krigsmateriel måste snabbt kunna förflyttas till Östersjöregionen. Tvärförbindelser behöver förstärkas.

ANNONS

Det är allvarliga frågor som lokala politiker i Halmstad måste ta ställning till i sitt remissvar. Någon tid för diskussion med Halmstads invånare har inte getts.

En nationell kampanj har dragits igång för att kräva folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige. Kan man folkomrösta om spriten och högertrafiken och krona eller Euro, så måste man väl kunna folkomrösta om Sveriges säkerhet och fred.

Rysslands krig i Ukraina har påverkat den politiska situationen i hela Europa. Kriget har kommit nära oss. Det är naturligt att Sverige ser över sitt gränsförsvar och vidtar åtgärder. Men vi ökar inte vår egen säkerhet genom att underkasta oss den militära stormakten USA, genom att ge upp en del av vår nationella suveränitet och därmed riskera att Sverige blir en del av en framtida stormaktskonfrontation.

Tomas Magnusson

före detta ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och före detta president i Internationella fredsbyrån.

Ingela Mårtensson

fredsaktivist och före detta riksdagsledamot

ANNONS