”På flera håll har vi tvingats se hur konflikter mellan olika grupperingar, inte sällan med utländsk koppling, gett upphov till våldsdåd som skakat om hela samhällen.”
”På flera håll har vi tvingats se hur konflikter mellan olika grupperingar, inte sällan med utländsk koppling, gett upphov till våldsdåd som skakat om hela samhällen.” Bild: Christine Olsson

Sverige ska vara ett tryggt och välkomnande land

Det är tydligt att vi står inför en situation där den ökande kriminaliteten inte bara är ett problem i enskilda områden, utan utgör ett faktiskt hot mot hela samhällets välfärd och säkerhet. Det skriver tre sverigedemokrater.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

De senaste åren har vi bevittnat en oroväckande ökning av grov kriminalitet. Ofta kopplad till en eskalerande droghandel och utövad av ungdomar som rekryterats av skrupellösa kriminella gäng. Denna utveckling har haft en negativ inverkan på samhällstryggheten såväl nationellt som lokalt. I dag konstaterar vi att mindre samhällen står inför utmaningar som tidigare associerats primärt med större städer.

På flera håll har vi tvingats se hur konflikter mellan olika grupperingar, inte sällan med utländsk koppling, gett upphov till våldsdåd som skakat om hela samhällen. Detta ger inte bara upphov till rädsla och oro hos invånarna, utan pekar samtidigt på allvarliga brister i den lagstiftning som syftar till att skydda såväl samhället som medborgarna från personer som valt att aktivt undergräva samhällsordningen.

ANNONS

Det är tydligt att vi står inför en situation där den ökande kriminaliteten inte bara är ett problem i enskilda områden, utan utgör ett faktiskt hot mot hela samhällets välfärd och säkerhet. En omedelbar, kraftfull och samlad respons från samhällets samtliga tillämpliga aktörer är därför, som vi ser det, nödvändig.

För att adressera denna problematik behöver vi införa lagstiftning som möjliggör åtgärder i enlighet med rikets intresse, inklusive utvisning av de som aktivt skadar samhällssammanhållningen och säkerheten. Detta inkluderar individer som leder kriminella nätverk, sprider hatpropaganda eller agerar i främmande makters intressen. Detta även om de inte direkt kan kopplas till specifika brott. En dylik ordning, menar vi, är nödvändig för att Sverige åter ska kunna bli ett starkt och enat land. Ett land i vilket lag och ordning upprätthålls och alla invånare känner sig trygga.

Årtionden av ansvarslös migrationspolitik har lett oss hit. Ett generöst utdelande av permanenta uppehållstillstånd har möjliggjort för individer utan förmåga eller vilja till integration att bosätta sig här utan någon som helst ambition att bidra till eller bli en aktiv del i det svenska samhällsbygget. Tusentals människor lever i dag på samhällets skuggsida med alla de negativa effekter detta medför.

Ordningen behöver återställas. Sverige ska vara ett tryggt och välkomnande land. Vi har ett ansvar gentemot såväl etniska svenskar som de invandrare som kommer hit och bidrar till att bygga vårt land starkt att med beslutsamhet adressera missförhållanden som skapar otrygghet, undergräver tilliten människor emellan och inte minst bidrar till att underblåsa främlingsfientlighet.

ANNONS

Richard Jomshof (SD)

rättspolitisk talesperson och ordförande i riksdagens justitieutskott

Andreas Ahlqvist (SD)

kommunråd i Halmstad och kandidat till EP-valet från Halland

Stina Isaksson (SD)

gruppledare i Region Halland samt Kommunråd i Hylte

ANNONS