”Om stöd ges enbart till vissa kraftslag riskerar vi att missa möjligheter. Regeringen bör ge samma kreditgarantier för all fossilfri elproduktion.”
”Om stöd ges enbart till vissa kraftslag riskerar vi att missa möjligheter. Regeringen bör ge samma kreditgarantier för all fossilfri elproduktion.” Bild: Adam Ihse/TT

Sverige och Halland behöver en bred energiöverenskommelse

Regeringens ambition om ett teknikneutralt elsystem är bra, men Tidöavtalet missar på några punkter. Det försenar elektrifieringen, hämmar industrin och försämrar möjligheten att sänka utsläppen i Halland och hela landet. Sverige behöver en bred energiöverenskommelse, skriver energiforskare och industriföreträdare.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Konkurrenskraftig elproduktion är en nyckel för svensk industri och för att nå klimatmålen. I Tidöavtalet visar regeringen sin ambition att riva hinder för ökad elproduktion och skapa teknikneutralitet, det är bra.

Den planerbara elförsörjning regeringen strävar efter kan uppnås med kärnkraft, men också med kraftvärme eller med väderberoende elproduktion i kombination med exempelvis batterilager, vätgasproduktion ihop med lagring och smart styrning av apparater.

Men elektrifieringen brådskar. Regeringens ambition i Tidöavtalet bör därför justeras så att den omfattar all fossilfri elproduktion. Nu åsidosätts teknikneutraliteten för att främja ny kärnkraft, som i bästa fall kan vara på plats i början av 2030-talet.

ANNONS

Genom att justera Tidöavtalet går det att snabba på elektrifieringen:

• Skapa snabbspår i tillståndsprocessen för all elinfrastruktur. Tidöavtalet: ”Inför en ny regel i miljöbalken som innebär att endast en myndighet får vara part i ett tillståndsärende /…/ Inför också ett snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen – en särskild regel i miljöbalken – som innebär att tillståndsärenden som rör ny kärnkraft ska behandlas med hög prioritet.”

Snabbare tillståndsprocesser är bra för kärnkraft. Men även elnätsutbyggnaden måste accelerera och det finns i dag ett 80-tal ansökningar och samråd om havs- och landbaserad vindkraft. Regeringens snabbspår bör gälla all elinfrastruktur.

• Ersätt kommuner i Halland som säger ja till fossilfri elproduktion. Tidöavtalet: En utredning ska få i ”tilläggsuppdrag att tydligt föreslå hur verksamhetsutövarna ska ersätta kommunerna vid vindkraftsutbyggnad”. Uppdraget gavs den 24 november.

Förra året stoppades åtta av tio vindkraftverk genom det kommunala vetot. Kommunerna i Halland och hela landet måste få större incitament för att välkomna elproduktion, oberoende om det gäller vindkraft eller kärnkraft.

• All fossilfri elproduktion bör få samma statliga kreditgarantier. Tidöavtalet: ”Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier uppgående till 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system.”

Om stöd ges enbart till vissa kraftslag riskerar vi att missa möjligheter. Regeringen bör ge samma kreditgarantier för all fossilfri elproduktion.

ANNONS

En blocköverskridande och teknikneutral energiöverenskommelse är nödvändig. Utan det kommer få våga investera. Energiminister Ebba Busch bör ta initiativ till en överenskommelse.

Filip Johnsson

professor i energisystem, Chalmers och programchef för Mistra Electrification

Markus Wråke

vd Energiforsk

ANNONS