”Vi kristdemokrater vädjar till riksdagsledamöter att låta sig ledsagas av försiktighetsprincipen.”
”Vi kristdemokrater vädjar till riksdagsledamöter att låta sig ledsagas av försiktighetsprincipen.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Stoppa könsbyteslagen innan det är för sent

Det är orimligt att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten. Det skriver en rad ledande kristdemokrater i Halland som bestämt säger nej till lagförslaget om könsbyte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I riksdagen försöker moderater och liberaler få igenom ett lagförslag som i praktiken tillåter alla personer att själva bestämma sitt kön. Kristdemokraterna säger bestämt nej till detta. Det är orimligt att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten. Professorer och specialistläkare inom psykiatrin varnar för att den upplevda könsdysforin förvärras med lagförslaget som M och L vill förverkliga.

I dag behöver den som vill byta juridiskt kön vara minst 18 år och ha fått en diagnos om transsexualism. Förslaget som Moderaterna och Liberalerna försöker få igenom i Sveriges Riksdag sänker åldersgränsen för juridiskt könsbyte till 16 år och tar bort kravet om en könsdysforidiagnos. Förslaget har mött en allt hårdare kritik. Socialstyrelsens menar nu, sedan frågan senast remissbehandlades, att riskerna väger tyngre än förväntad nytta med hormonbehandling för så unga som 16 år. Professorer och specialistläkare inom psykiatrin varnar för att den upplevda könsdysforin förvärras.

ANNONS

Svensk sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en expertmyndighet som granskar metoder och insatser inom sjukvården. Den 22 februari 2022 publicerades granskningen ”Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga”. Expertgruppen konstaterade att en genomgång av vetenskapliga undersökningar visade att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma effekterna.

Detta fick Socialstyrelsen att i december 2022 publicera de nya riktlinjerna ”Vård av barn och ungdomar med könsdysfori”. Där manades till försiktighet med hormonell och kirurgisk behandling vid könsdysfori. Socialstyrelsen slog fast att ”Vårdåtgärder måste ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån principen att göra gott och inte skada.” En tvärbromsning jämfört med myndighetens riktlinjer från 2015.

Karolinska Institutet (KI) hänvisar till internationella studier som visar att 80 till 90 procent av barn och ungdomar ångrar sig och att de ”behöver i stället erbjudas hjälp och psykologiskt stöd”. KI hävdar dessutom att inte finns någon evidens för att byte av ”juridiskt kön” skulle upplevas som något annat än ett första steg i en övergång från ett kön till ett annat.

En grupp läkare specialiserade på barn- och ungdomspsykiatri samt barnmedicin menar att lagförslaget kommer att öka risken för att omyndiga påbörjar irreversibla medicinska behandlingar alltför tidigt. En graverande kritik då allt fler studier visar att ett tidigt könsbyte inte löser det lidande som dessa unga upplever utan snarare förvärrar detta.

ANNONS

”Detta är seklets största skandal.” Betyget uttalas av Mikael Landén, professor och överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vän av ordning tänker att tillskyndarna av detta lagförslag snabbt kommer med sakupplysningar som förklarar för Landén och andra experter vad de inte förstått eller missat? Icke. Tvärtom faktiskt! Moderaterna och Liberalerna har flytt debatten och låter tystnad råda. Varför? Det är orimligt att M och L inte förklarar varför de inte lyssnar på våra expertmyndigheter. Varför de ogiltigförklarar vetenskap och beprövad erfarenhet?

Vi kristdemokrater vädjar till riksdagsledamöter att låta sig ledsagas av försiktighetsprincipen.

Larry Söder (KD)

riksdagsledamot och distriktsordförande Hallands Län

My Clingston (KD)

regionråd Region Halland

Ella Kardemark (KD)

kommunråd Halmstad

Jörgen Nilsson (KD)

gruppledare Laholm

Monica Nilsson (KD)

gruppledare Falkenberg

Torbjörn Alexandersson (KD)

gruppledare Hylte

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare Varberg

Fredrik Kollberg (KD)

gruppledare Kungsbacka

ANNONS