”EU:s solidaritet med Ukraina är så viktig att vi måste acceptera en större budget än vi egentligen skulle vilja.”
”EU:s solidaritet med Ukraina är så viktig att vi måste acceptera en större budget än vi egentligen skulle vilja.” Bild: Jean-Francois Badias

Stödet till Ukraina måste ökas

För Centerpartiet är framtiden för Ukraina att få bli en del av EU, och se till att medlemskapsförhandlingar kan påbörjas så snart som möjligt för att fortsätta Ukrainas integration i EU. Det skriver två centerpartistiska Europaparlamentariker samt tre halländska kandidater från Centern till EU-valet i juni.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Europavalet i juni är inte bara ett val om klimatet och demokratin, det är ett val om freden.

Vi har upplevt två år med ett krig i Europa. Ett krig som Ryssland inte får vinna – om vi vill fortsätta leva i ett Europa så som vi känner det i dag.

Stödet till Ukraina är fundamentalt för Europas framtid. Ska Ukraina vinna måste stödet vara långsiktigt och EU ta höjd för ett kontinuerligt, kraftfullt arbete för att stärka Ukraina, under och efter kriget.

Och i det läget är det inte klädsamt att Sveriges regering är stolt över att vara snålast i EU.

ANNONS

Frihet och fred är inte gratis. Solidaritet måste få kosta. Sverige måste lyfta blicken och se att det inte är seriöst att den svenska regeringens enda prioritering för EU:s budget är att den ska vara så sparsam som möjligt – och att den till varje pris ska skäras ned.

EU:s solidaritet med Ukraina är så viktig att vi måste acceptera en större budget än vi egentligen skulle vilja. När USA vacklar om finansiellt och militärt stöd måste EU kunna stötta Ukraina än mer så länge kriget pågår, och bidra till återuppbyggnaden.

Samtidigt hotas EU:s förmåga att spela en avgörande roll från flera håll.

Ungerns Viktor Orbán har förhalat Ukrainapaketet på 50 miljarder euro – även om han motvilligt accepterat att EU börjar förhandla med Ukraina om ett medlemskap.

För Centerpartiet är framtiden för Ukraina att få bli en del av EU, säkra fortsatt finansiellt och militärt stöd och se till att medlemskapsförhandlingar kan påbörjas så snart som möjligt för att fortsätta Ukrainas integration i EU. Därför vill vi se att Tidöregeringen är pådrivande för att EU ska agera genom följande initiativ:

• Ett EU-medlemskap för Ukraina kan bli verklighet med hjälp av stödinsatser för att säkerställa kraven på demokrati och en fungerande rättsstat. Sverige bör även verka för att få till stånd en kommissionärsportfölj som vigs åt koordinering av stöd till Ukraina och EU:s utvidgning.

ANNONS

• Stödet till Ukraina måste ökas och tryggas långsiktigt utöver den gemensamma EU-insatsen. EU-länderna bör enas om ett golv och en stödnivå baserad på varje lands BNP så länge kriget fortgår. Sverige och andra länder måste höja sin ambitionsnivå så att den är i nivå med de länder som i dag satsar mest, som Estland.

• Viktor Orbán är Putins lakej mitt i EU-samarbetet. Inget tyder på att han kommer sluta vifta med sitt veto för att hota stödet till Ukraina. Det är dags att EU fråntar Orban rösträtten i ministerrådet och därmed beröva honom möjlighet att obstruera, blockera och sabotera.

Emma Wiesner

Europaparlamentariker, Centerpartiet

Abir Al-Sahlani

Europaparlamentariker, Centerpartiet

Harald Lagerstedt (C)

kandidat från Halland till Europaparlamentsvalet

Jenny Håkansson (C)

kandidat från Halland till Europaparlamentsvalet

Anu Majkvist (C)

kandidat från Halland till Europaparlamentsvalet

ANNONS