”Se till att det finns säkra och tillgängliga miljöer för rörelse till exempel gång- och cykelvägar till skolor, arbetsplatser och aktiviteter.”
”Se till att det finns säkra och tillgängliga miljöer för rörelse till exempel gång- och cykelvägar till skolor, arbetsplatser och aktiviteter.” Bild: Hasse Holmberg / TT

Stillasittande liv är ett hot mot folkhälsan

Det ökande stillasittandet är en oroande utveckling som samhället måste bryta. Här är fem förslag för att få fler i Hallands län att bli mer fysiskt aktiva, skriver Hjärt-Lungfonden och regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Huvudbudskapet i de svenska riktlinjerna kring stillasittande och fysisk aktivitet är att vi ska bryta stillasittandet och att all rörelse räknas. Men bara tre av tio svenskar vet hur mycket man ska röra på sig för att följa rekommendationerna, visar en ny Sifoundersökning. Sex av tio tror att man ska röra sig mindre än rekommendationerna förespråkar.

Enligt rekommendationerna ska vuxna ägna sig åt minst 150–300 minuter pulshöjande aktivitet per vecka, vilket motsvarar 2,5–5 timmar. I Hallands län uppger 68 procent att de når upp till den nivån. Men samtidigt är 20 procent av alla vuxna stillasittande i mer än tio timmar av sin vakna tid varje dag, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

Det här är en oroande utveckling som hela samhället måste hjälpas åt att bryta. Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar och miljöer för jämlika möjligheter till fysisk aktivitet. Här är fem tips på vad kommuner och regionen i Hallands län kan göra för att få fler i rörelse:

• Planera och ge plats för jämlika möjligheter till rörelse. Gör det enkelt att gå och cykla i vardagen. Se till att det finns säkra och tillgängliga miljöer för rörelse till exempel gång- och cykelvägar till skolor, arbetsplatser och aktiviteter. Säkerställ tillgång till vardagsnära natur och platser för lek, motion och rörelse.

• Mer rörelse i skolan. Se till att förskolor och skolor främjar barns fysiska aktivitet under hela dagen och har förskole- och skolgårdar som lockar till lek och rörelse.

• Utnyttja potentialen i fysisk aktivitet inom vård och omsorg. Ge personer som har stöd från vård och omsorg möjlighet till daglig rörelse. Underlätta och uppmuntra användandet av fysisk aktivitet som främjande, förebyggande och behandlande åtgärd.

• Främja anställdas hälsa genom fysisk aktivitet. Skapa friskare arbetsplatser genom rörelse och återhämtning för all personal.

• Kraftsamla och engagera fler. Lyssna på invånarna och samla alla goda krafter inom bland annat civilsamhälle, näringsliv och akademin med flera för ett hälsosamt och rörelserikt samhälle.

ANNONS

Forskningen visar att personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Styrka och kondition ger ork som är viktig för att klara av både arbete och vardag. Åtta av tio svenskar vill röra sig mer än de gör i dag. Att satsa på åtgärder som ökar fysisk aktivitet är inte en kostnad, utan en investering.

Genom att göra det lättare för människor att röra sig mer i vardagen finns en stor potential att öka välmåendet för alla Hallands invånare samtidigt som samhället kan spara pengar.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Per Nilsson

ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

ANNONS