”Vi var ensamma i vår tydliga ställning att det viktigaste var att få igenom en plan den här mandatperioden.”
”Vi var ensamma i vår tydliga ställning att det viktigaste var att få igenom en plan den här mandatperioden.” Bild: Roger Larsson

Stärkt tillväxt med S vid rodret

Socialdemokraterna tog ansvar för att driva igenom översiktsplanen. Nu vill vi ta ansvar för att planerna ska förverkligas i praktiken. Det skriver socialdemokraterna Stefan Pålsson och Urszula Hansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I förra veckan kom äntligen beskedet att Halmstad kommuns nya översiktsplan vunnit laga kraft. Vi socialdemokrater stod som enda parti vid antagandet av planen och drev på för att planen skulle antas utan omfattande förändringar.

Hade andra partiers förslag om betydande förändringar gått igenom så hade kommunen kastats in i en lång process med nya omtag i planen. Det hade inneburit flera år av ytterligare administrativt arbete utan en ny översiktsplan.

Översiktsplanen möjliggör kraftig tillväxt för Halmstads kommun. Det är ett dokument som möjliggör detaljplanering av upp till 23 000 nya bostäder i hela kommunen, både i centralorten och i våra kransorter. Den tillåter att många hektar verksamhetsmark tas fram där företag bereds mark att växa och skapa nya arbetstillfällen.

ANNONS

Planen möjliggör också nya vägar och broar för att skapa bättre trafikflöden och möjligheter för hållbara transporter i kommunen. Bristen på dessa möjligheter har länge utgjort ett stort tillväxthinder i vår kommun.

Vi var ensamma i vår tydliga ställning att det viktigaste var att få igenom en plan den här mandatperioden. Om detta vittnar inte minst Hallandspostens liberala ledarskribent när han dagen efter antagandet i kommunfullmäktige skrev en ledare med rubriken ”Socialdemokraterna tog ansvar för hela Halmstad”.

Detta skedde i ett Halmstad ”styrt” av en alliansminoritet med vitt skilda uppfattningar om kommunens riktning. KD ville stryka så gott som alla områden för bebyggelse i västra Halmstad, i några fall med stöd från M och L.

C ville, trots sin ordförandepost i samhällsbyggnadsutskottet, vända upp och ner på hela dokumentet och yrkade till slut avslag på hela planen efter tre och ett halvt års arbete med att färdigställa planen.

Socialdemokraterna tog ansvar för att driva igenom planen. Nu vill vi ta ansvar för att planerna ska förverkligas i praktiken. Tuffa tider väntar, men oavsett konjunktursvängningar så ser vi framför oss ett Halmstad med stark hållbar tillväxt. Och i ett socialdemokratiskt styrt Halmstad så kommer frukterna av den tillväxten att komma alla Halmstadbor till dels. Fler ska i arbete, segregationen ska brytas, klimatomställningen ska genomföras.

ANNONS

I ryggen har vi full uppbackning av Halmstads stabilaste partiorganisation, van att styra både landet och kommunen. Vi blandar på vår kommunlista politiker med gedigen erfarenhet och många nya hungriga politiker som är taggade på uppgiften att forma framtidens Halmstad.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd

Urszula Hansson (S)

kommunrådskandidat

ANNONS