”I dag är stadsnätet helägt av kommunen och genom det öppna fibernätet erbjuder vi våra kunder många olika tjänster från flera  leverantörer, som konkurrerar på lika villkor.”
”I dag är stadsnätet helägt av kommunen och genom det öppna fibernätet erbjuder vi våra kunder många olika tjänster från flera leverantörer, som konkurrerar på lika villkor.” Bild: Jari Välitalo

Stadsnätet är en viktig tillgång för kommunen

För att maximera nyttan som stadsnätet genererar är det viktigare än någonsin att hålla ihop den digitala infrastrukturen. Det skriver två ledande företrädare för Halmstads stadsnät.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Halmstad behöver ett kommunalägt öppet stadsnät för att klara framtidens välfärd. I dag är vi ett av Sveriges bästa stadsnät – ett öppet nät med hög täckningsgrad och hög driftsäkerhet som ger möjlighet till en bredd av tjänster och tjänsteleverantörer. Det effektiva nätet minskar kostnaden för den kommunala verksamheten vilket gör att kommunen kan använda pengarna till sina kärnverksamheter. Det om något är en viktig anledning till att kommunen ska äga stadsnätet.

I dag är stadsnätet helägt av kommunen och genom det öppna fibernätet erbjuder vi våra kunder många olika tjänster från flera leverantörer, som konkurrerar på lika villkor. Det skapar valfrihet och pressar priserna åt konsumenten. Detta till skillnad från de stora telekombolagens monopolliknande bredbandsnät där ett brett utbud inte är en självklarhet.

ANNONS

Halmstads stadsnät – ett av Sveriges bästa.

Vårt fibernät når i dag 98,8 procent av alla fastigheter i kommunen – en täckningsgrad som ligger i landets absoluta topp. Endast ett fåtal fastigheter i glesbygden är kvar att ansluta. Även driften är ett av Sveriges absolut bästa med en säkerhet på 100 procent. Detta är resultatet av ett målmedvetet arbete med syftet att hela tiden förbättra driftsäkerheten och skapa ett redundant fibernät, det vill säga att fibertrafiken tar andra vägar till kunden vid eventuella avbrott.

Nyttan för kommunen.

Den digitala infrastrukturen är nödvändig för dagens samhälle och utveckling. I större utsträckning går vi över till digitala samhällstjänster för att mer hållbart klara invånarnas servicebehov. På samma sätt som elnät, VA-nät och vägar är väsentliga för hela Halmstad och ägs av kommunen, är det digitala fibernätet lika nödvändigt. Nätet spelar en avgörande roll i att kommunens alla delar fungerar. Det blev tydligt under pandemin då stadsnätet bidrog till att många kunde arbeta och studera hemifrån. Utan att vi tänker på det finns fibernätet med oss i våra dagliga verksamheter och underlättar ständigt våra liv.

Stadsnäten borgar för prisvärda digitala tjänster.

I 200 av landets 290 kommuner finns stadsnät och de flesta ägs av kommuner. Stadsnäten i Sverige har tagit fram konceptet ”öppna nät” och innebär att infrastrukturen är tillgänglig på likvärdiga villkor för alla som vill köpa eller erbjuda tjänster och produkter via nätet. Detta skapar bättre möjligheter för mindre aktörer, utan egen bredbandsinfrastruktur, att konkurrera med de stora aktörerna.

ANNONS

Framtidens ”guld”.

Data som genereras i digitala nät betecknas ofta som ”framtidens guld” eller ”big data” och bli alltmer viktigt att värna och ha tillsyn över. I och med att Halmstads kommun äger stadsnätet har kommunen god insyn i den information som genereras i nätet. Data som kan användas för att vidareutveckla funktioner och samhällstjänster i verksamheterna. På så sätt får alla som bor och verkar i Halmstad stor nytta av stadsnätet. Förutom prisvärda tjänster behöver inte kommunen köpa nödvändig information för utvecklingen av framtidens kommunala samhällstjänster. Det innebär att kommunens skattemedel kan användas till skola, vård och omsorg.

För att maximera nyttoeffekterna som stadsnätet genererar är det viktigare än någonsin att hålla ihop den digitala infrastrukturen. En sammanhållen och gemensam leverans till samtliga delar av kommunen, optimerar intäkterna och minskar utgifterna. I sin helhet handlar det om många miljoner kronor.

Stadsnätet hjälper kommunen att utvecklas genom att hålla nere kostnaderna för datakommunikation, för att ge resurser till kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Vårt öppna nät ger kommunen möjlighet att utveckla framtida tjänster genom att förfoga över ”big data”. Ett öppet kommunalt nät är en viktig del av Halmstads framtid.

Yngve Kihlberg (C)

ordförande Halmstads stadsnät AB

ANNONS

Erik Eriksson

vd Halmstads stadsnät AB

ANNONS