”Egnahemsrörelsen och allmännyttan är två utslag och i Halmstad skapades HFAB för 80 år sen som verktyg för allas rätt till en god bostad.”
”Egnahemsrörelsen och allmännyttan är två utslag och i Halmstad skapades HFAB för 80 år sen som verktyg för allas rätt till en god bostad.” Bild: Roger Larsson

Sluta nalla i HFAB:s kassa och lägg ner destinationsbolaget

HFAB:s byggande har hållits lågt och bostäder har avyttrats. Men värre är att destinationsbolagets och flygplatsens förluster har täckts av fjärrvärmens abonnenter och HFAB:s hyresgäster. Det skriver Mats Lundkvist från Tankesmedjan Kompassen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

En god bostad är en välfärdsfaktor – en grund för god hälsa och hygien, trygghet, vila och ro, ja den goda bostaden är en av grunderna för ett bra liv.

Covidpandemin har visat sambandet mellan trångboddhet och smittspridning. Trångboddhet är ett incitament till relationsvåld. Det ligger samhällets intresse att hela befolkningen har tillgång till bostäder efter behov och bostadsfrågan har traditionellt haft en särställning i Sverige, innefattande ett grundlagsfäst samhällsansvar.

Huvudfokus har legat på barnen, på alla barns lika rätt oavsett föräldrarnas inkomster. Egnahemsrörelsen och allmännyttan är två utslag och i Halmstad skapades HFAB för 80 år sen som verktyg för allas rätt till en god bostad. Bolaget har gjort stor nytta och Halmstad var en tid ett föredöme med landets lägsta hyror. Det gav välfärd och frihet när fler fick råd att efterfråga den bostad familjen behöver.

ANNONS

Allmännyttans funktion som instrument för bra bostadsförsörjning hämmas av Allbolagen, regler som kräver affärsmässig förvaltning, men även innehåller en gräns för hur mycket pengar som får tas ur bolagen. I Halmstad har reglerna dragits till det yttersta.

Det är inte bara så att HFAB:s byggande har hållits lågt och bostäder avyttrats. Värre är att destinationsbolagets och flygplatsens förluster har täckts av fjärrvärmens abonnenter och HFAB:s hyresgäster. Destinationsbolagets ansamlade förluster närmar sig hisnande 500 miljoner kronor. Årets förlust är budgeterad till 35,2 miljoner på en omsättning av 8,5 miljoner kronor, en Ebberöds bank av värsta sort.

Man kan nu fråga sig varför Halmstads hyresgäster inte tydligare märkt sin brandskattning. Förklaringen är till stor del att räntorna varit fallande och hyreshöjningarna ändå kunnat hållas låga. Uttagen har maskerats, samtidigt som drabbade grupper inte tillhör de högröstade.

Vad som märkts mer är HFAB:s alltför låga byggande. Detta är en av förklaringarna till bostadsbrist, höga priser på bostadsrätter och villor och därmed den finansiella bostadsbubblan.

De ryska aggressionerna har vänt utvecklingen. Räntorna stiger och ska betalas på lån som inte urholkats av inflation. Detta kommer att direkt slå igenom på kommande års hyror. Därtill stiger priserna på andra livsnödvändigheter, exempelvis mat. Det medför att unga familjer får svårare att efterfråga bostad efter behov, vilket slår mot barnens uppväxtvillkor. Insatser behövs för att mildra situationen.

ANNONS

I Halmstad finns en klar och sund handlingslinje, sluta nalla i HFAB:s kassa! De pengar som betalas i hyror ska täcka verksamhetens kostnader och den avkastning som uppstår ska användas till att bygga mycket mer nytt till vettiga kostnader. Att göra så är att ta ansvar för våra barn och att skapa ett bättre Halmstad med mer personlig frihet.

Förlusterna i kommunala bolag måste då avskaffas. För våra barns skull, lägg ner det ständigt förlustbringande destinationsbolaget!

Mats Lundkvist

Tankesmedjan Kompassen

ANNONS