”När såg eller hörde ni senast en politiker som tar ansvar för Pirls- eller Pisa-raset i den svenska skolan över tid genom att erkänna att man tillfört för få resurser i stället för att skylla på tidigare politiker?”
”När såg eller hörde ni senast en politiker som tar ansvar för Pirls- eller Pisa-raset i den svenska skolan över tid genom att erkänna att man tillfört för få resurser i stället för att skylla på tidigare politiker?” Bild: Hossein Salmanzadeh / TT

Skolkatastrof som sker i det tysta

Ni som har barn i skolåldern och som röstade på Socialdemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna, var det detta mandat ni gav våra kommunpolitiker? Det skriver Rutger Herlin från Halmstads Lokala Parti, där han tar upp situationen för Halmstads skolor.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Nu har jul- och nyårshetsen lagt sig och de lokala nyheterna har gått ner i en vardaglig lunk efter lärarmanifestationer och övriga viktiga budgetavhängiga frågor.

Nu sliter den bitvis uppskrämda mycket frustrerade personalen med elevernas lärande i skuggan av ett upplevt hot från kommunledningen

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Arber Gashi (S) gav kanske uttryck för sin beprövade erfarenhet eller vetenskapliga grund när han i mångas ögon naivt och ej trovärdigt påstod att han inte trodde neddragningarna skulle påverka skolans resultat negativt.

Varje dag i det tysta ”presterar” mellan 15 och 20 procent av eleverna i Halmstads grundskolor till personalens och föräldrarnas stora förtvivlan resultat där de, delvis på resursbrist, ej når målen. De kommer då inte vidare i sin kunskapsutveckling eller sina studier och missar därmed en bättre livskvalitet framöver. Lägg till dessa grundskoleelever ytterligare ungdomar som inte fullgör sin gymnasiebehörighet.

ANNONS

Ni som har barn i skolåldern och som röstade på Socialdemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna, var det detta mandat ni gav våra kommunpolitiker?

När såg eller hörde ni senast en politiker som tar ansvar för Pirls- eller Pisa-raset i den svenska skolan över tid genom att erkänna att man tillfört för få resurser i stället för att skylla på tidigare politiker?

Om 15 till 20 procent av våra årskullar saknar framtidstro vad gör dom för att påverka sin framtid?

Varför gör då ingen nåt åt detta sedan länge kända problem?

En rektor som inte håller den kommunala budgeten och därmed ses som illojal, men fullgör det statliga kompensatoriska uppdraget och fokusera på elevers rätt till utbildning, riskerar uppsägning från kommunen.

En socialdemokratisk kommunstyrelseledamot, lierad med Moderaterna och Kristdemokraterna, som föreslår en skattehöjning på 17 öre begår politiskt självmord.

Den ordförande för barn- och ungdomsnämnden som hävdar att skolan behöver mer pengar för att klara det statliga utbildningsuppdraget än de som är avsatta i den kommunala budgeten mister sitt ordförandeskap, arvode och lär inte få fler politiska uppdrag inte ens i hemkommunen.

Den enskilt största gemensamma faktorn för elevers svaga resultat i skolan är utbildningsnivå hos föräldrarna, men även hälsa och medellivslängd påverkas av utbildningsnivå. Är detta ok?

ANNONS

Rutger Herlin

Halmstads Lokala Parti

sakkunnig skolfrågor

ANNONS