"Kvaliteten och attraktionskraften för praktiska utbildningar behöver också öka och vi är i behov av fler privata initiativ inom yrkesutbildningarna."
"Kvaliteten och attraktionskraften för praktiska utbildningar behöver också öka och vi är i behov av fler privata initiativ inom yrkesutbildningarna." Bild: Jonas Ekströmer/TT

Skolan och företagen måste gå hand i hand

Om vi ska lyckas med politikernas mål med Sveriges välfärd måste vi hjälpas åt med att alla som kan arbeta ska arbeta. Det skriver Svenne Gudmundsson, ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Resultaten i skolan är inte tillräckligt bra och för många elever når inte målen. Cirka 15 procent av eleverna 2018 saknade gymnasiebehörighet efter årskurs 9 (Skolverket, 27/9–2018). Det handlar om cirka 17 000 elever. Utan gymnasiebehörighet stängs i många fall dörren till såväl gymnasieskolan som arbetsmarknaden.

Samtidigt saknas kompetens på arbetsmarknaden och företagare står inför utmaningen att hitta lämplig personal. För att kunna möta de kompetenskrav som finns på arbetsmarknaden och de tuffa utmaningarna skolan står inför måste vi se till att det finns många vägar in på arbetsmarknaden för våra ungdomar.

Företagare och skolan måste gå hand i hand och jag menar att vi företagare kan göra mycket för att den kompetens som behövs både formas i skolan och i autentiska möten med arbetslivet. Eleverna får kanske till och med förnyad motivation att slutföra gymnasieskolan om de vet vilka yrkesbanor de vill ta.

ANNONS

Jag vill ta ett exempel: I dag har cirka 25 procent av alla grundskoleelever behov av stödundervisning av olika anledningar, många med fastställda diagnoser som exempelvis ADHD, ADD, autism eller svår inlärning.

För många av dessa elever är det svårt att passa in och fungera i den traditionella skolmiljön och de får i många fall svårt att följa den förväntade inlärningskurvan. Många blir också skoltrötta och andelen hemmasittare ökar.

Dessa elever är oftast duktiga ungdomar som vill lyckas men deras styrkor kan inte alltid tillvaratas eller upptäckas i den traditionella skolmiljön. Det är bra att prao återigen har blivit obligatoriskt i grundskolan. Det är ett utmärkt tillfälle för eleven att hitta nya intressen, få visa upp andra sidor av sig själv och öka motivationen för skolarbetet.

Företagen runt om i Sverige gör också stora och viktiga insatser när det gäller att erbjuda ungdomar sommar- och extrajobb. Särskilt viktiga kan de här jobbmöjligheterna vara för elever som inte riktigt når sin fulla potential i skolan. Ung företagsamhet (UF) är ytterligare en sak som både ökar förståelsen för företagande och kan öka motivationen i skolan.

Prao, sommarjobb och UF är utmärkt och vi behöver mer av det. Men med tanke på att det var 17 000 elever som lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan förra året och att gymnasieskolans introduktionsprogram inte fungerar tillräckligt bra behöver vi också fler och nya sätt att ge eleven insyn i vuxenlivet och underlätta klivet in på arbetsmarknaden.

ANNONS

Kvaliteten och attraktionskraften för praktiska utbildningar behöver också öka och vi är i behov av fler privata initiativ inom yrkesutbildningarna. Det är angeläget att både stora och små företag ges möjlighet att vara med att bidra.

Om vi ska lyckas med politikernas mål med Sveriges välfärd måste vi hjälpas åt med att alla som kan arbeta ska arbeta. Vi måste komma ihåg att det är skolan samt företagen och deras anställda som bygger välfärden och ingen annan. Därför måste skolan och företagen hitta vägar att gå hand i hand!

Svenne Gudmundsson

ordförande Svenskt Näringslivs SME-kommitté, vd Circle K Sannarp

ANNONS