”Det finns alltså mycket som talar för att Halmstads kommun borde upprätta en mötesplats som den vi förordar.”
”Det finns alltså mycket som talar för att Halmstads kommun borde upprätta en mötesplats som den vi förordar.” Bild: Erik Tjus

Skapa en mötesplats för personer med funktionsnedsättning

En motion är på väg upp i kommunfullmäktige i Halmstad som vi har tagit initiativ till och står bakom. Motionens syfte är att en mötesplats ska tillskapas där personer kan umgås med andra på fritiden och delta i aktiviteter. Det skriver bland annat kommunrådet Krissi Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Alla människor har rätt till en meningsfull fritid, att känna gemenskap och få möjlighet att vara delaktig i samhället.

I dag saknas dock i Halmstads kommun en mötesplats för personer som har psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det vill vi ändra på.

Vi som skriver den här debattartikeln representerar själva olika perspektiv. Antingen genom egen erfarenhet att leva med en funktionsnedsättning, att arbeta med målgruppen eller som politiskt engagerade i frågan.

En motion är nu på väg upp i kommunfullmäktige i Halmstad som vi har tagit initiativ till och står bakom. Motionens syfte är att en mötesplats ska tillskapas där personer kan umgås med andra på fritiden och delta i aktiviteter.

ANNONS

På så sätt kan isolering brytas och inkluderingen öka. Det vill säga helt i linje med de mål som kommunfullmäktige i Halmstad tidigare satt upp.

Den mötesplats som vi ser framför oss ska vara anpassad för särskilda behov för att alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken omfattar både full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Dessutom anges i LSS att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva som andra. I det ingår också att främja full delaktighet i samhället. Även i Socialtjänstlagen anges att aktivt deltagande i samhällslivet ska främjas och att kommunen har ett ansvar för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap.

Här ingår också att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för alla.

Det finns alltså mycket som talar för att Halmstads kommun borde upprätta en mötesplats som den vi förordar. Det har dessutom tidigare funnits en sådan, men av bland annat besparingsskäl så avvecklades den

Vi uppmanar därför kommunfullmäktiges ledamöter i Halmstad att utan prestige och partipolitiska skygglappar skyndsamt verka för att en mötesplats ska förverkligas utan onödiga dröjsmål.

ANNONS

Anton Westerberg

initiativtagare till förslaget i motionen

Roger Ekström

tidigare ledare inom LSS - fritids- och lägerverksamhet

Krissi Johansson (S)

kommunråd

Eva-Marie Paulsson (S)

vice ordförande i kulturnämnden

ANNONS