”I fallet med HNJ-banan Halmstad–Torup och bibanan till Hyltebruk kan restiden mellan de två huvudorterna sänkas till drygt en halvtimme medan buss på riksväg 26 tar runt en timme.”
”I fallet med HNJ-banan Halmstad–Torup och bibanan till Hyltebruk kan restiden mellan de två huvudorterna sänkas till drygt en halvtimme medan buss på riksväg 26 tar runt en timme.” Bild: Isabel Bark

Skandalös utredning satsar på buss på order från regionen

Den totala startkostnaden för snabb tågtrafik till Hyltebruk kan beräknas till under 40 miljoner kronor – alltså långt ifrån Swecos uppgifter. Det skriver trafikjournalisten Jan Du Rietz.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Region Halland, Hallandstrafiken och Sweco försöker lura Hylte kommun att tro på en tågsatsning medan allt görs för att lägga ned tågen på HNJ-banan och satsa på buss i stället. Turerna kring HNJ-banan är en skandal som gör att det är dags avpollettera strategichefen Daniel Modiggård på Hallandstrafiken och Swecos konsulter som förser ansvariga politiker med grovt vilseledande information.

En granskning av konsultbolaget Swecos stråkstudie om kollektivtrafik Halmstad–Hyltebruk avslöjar avgörande brister och en besvärande bussvinkel. Dagens HNJ-tågtrafik Halmstad–Smålandsstenar förutsätts bli nedlagd och ny tågtrafik till Hyltebruk görs så komplicerad och dyr att den blir omöjlig att starta. Swecos uppdrag har tydligen skandalöst nog gällt ett modernt bussalternativ och stopp för all tågtrafik.

ANNONS

Men en analys visar att modernt snabbt tåg på en modern regionalbana är mer lönsamt än långsam buss – kör-/restiden halveras normalt med tåg, vilket ger högre produktivitet, fler resenärer, högre intäkter och en positivare samhällsutveckling. I fallet med HNJ-banan Halmstad–Torup och bibanan till Hyltebruk kan restiden mellan de två huvudorterna sänkas till drygt en halvtimme medan buss på riksväg 26 tar runt en timme.

Sweco hävdar att dagens genomgående tågtrafik Halmstad–Nässjö/Jönköping måste läggas ned men någon analys presenteras inte utan bara ett påstående om att den har för låg kostnadstäckning och inte kan förbättras. Något en granskning visar inte alls stämmer. Vad gäller återupptagen persontågtrafik till Hyltebruk har Sweco valt en taktik som i praktiken gör det omöjligt att genomföra. Däremot säljer Sweco in så kallad BRT (BusRapidTransit) med modern dubbeldäckarbuss på sträckan.

BRT är ett bussystem som Volvo och Scania storsatsar på runt om i världens största megastäder speciellt i Asien och Sydamerika. Sweco lanserar dock överraskande nog BRT för landsbygdsstråket Halmstad–Hyltebruk med en ohållbar analys, ett i praktiken icke fungerande bussalternativ och jämförelse med gammaldags tågtrafik. Dessutom försöker Sweco sopa mattan för en oändlig utredningsprocess som ger konsulterna arbete och miljoninkomster under många år framåt.

Det är dags för politikerna att sätta ned foten och kräva omedelbar verkstad i stället för bara skattemiljoner till dyrbara utredningar, möten och förhandlingar. Inget hindrar egentligen billiga, mindre banåtgärder från att genomföras direkt. Något som skulle minska restiden kraftigt och ge en mycket snabb och effektiv kollektivtrafik med tåg, vilket ger en positiv samhällsutveckling i motsats till med långsamma expressbussar.

ANNONS

HNJ-banan Halmstad–Torup och bibanan till Hyltebruk har en hög standard. Något som beror på att Stora Ensos pappersbruk fram till i år haft en intensiv godstågtrafik till och från Hyltebruk. Den skedde med företagets ovanligt tunga och stora SECU-boxar vilka krävt hela 25 tons axeltryck och utökad lastprofil. Bansträckan har därför fått rustas upp och skötas ordentligt. Nästa år kommer hela sträckan Halmstad–Torup ha helsvetsad räls och makadam vilket ger möjlighet till högre hastighet.

Den totala startkostnaden för snabb tågtrafik till Hyltebruk kan beräknas till under 40 miljoner kronor – alltså långt ifrån Swecos uppgifter om 150 – 270 miljoner för att starta långsam ineffektiv tågtrafik. Sweco satsar på fel åtgärder med flera nybyggda dyra stationer som inte behövs. Pengar måste främst satsas på hastighetsoptimering av själva banan och på att ta bort farliga plankorsningar.

Jan Du Rietz

undersökande journalist på trafikområdet, författare till ”trafikpolitik” i NE och boken ”Den totala URSPÅRNINGEN, en studie i tågnedläggningar och demokrati”

ANNONS