"Regeringen har lovat att göra sexualundervisningen obligatorisk på lärarutbildningen från 2021. Det är bra, men att bara fokusera på nyutbildade lärare räcker inte."
"Regeringen har lovat att göra sexualundervisningen obligatorisk på lärarutbildningen från 2021. Det är bra, men att bara fokusera på nyutbildade lärare räcker inte." Bild: Berit

Satsa mer på skolans sexualundervisning

Menar man allvar med ambitionen att främja sexuell hälsa och förebygga sexuella trakasserier måste man satsa långsiktigt på kompetensutveckling. Det skriver Hans Linde och Linda Bjerman från RFSU.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Porr, #metoo och en ny sexualbrottslagstiftning. Trots att frågor om unga och sexualitet ständigt lyfts i debatten förväntas lärare bedriva sexualundervisning utan att ha fått utbildning i ämnet. Det är hög tid att Hallands lärare får den tid och de resurser de behöver för att ge alla elever en likvärdig sexualundervisning.

Hur visar man att man vill ligga med någon? Vad ska man göra om man ser att någon annan verkar vara på väg att utsätta en annan person för ett sexuellt övergrepp? Hur skiljer sig porr från verkligt sex? Och vad är det som gör sex skönt? Det här är frågor som unga funderar på – och som en ordentlig sexualundervisning måste kunna svara på.

ANNONS

Under våra många år i Sveriges skolor har vi fört många samtal med unga. Vi har lärt oss att bra sexualundervisning utgår från en positiv syn på sex och relationer, där lusten står i centrum. Framför allt vet vi att en bra sexualundervisning görs i dialog med eleverna och utgår från deras behov och frågor. Utan färdiga svar och pekpinnar.

Tyvärr får långt ifrån alla Sveriges skolelever en sådan utbildning. Skolinspektionens granskning visar att sexualundervisningen har många brister. Lektionerna äger rum alltför oregelbundet och eleverna involveras sällan i planeringen. Rapporten visar också att många lärare känner sig osäkra på hur de ska prata om normer, värderingar och hbtq-frågor – samtal som är avgörande för att skapa en trygg miljö för alla elever.

För att råda bot på lärarnas osäkerhet släppte RFSU för ett par veckor sedan en ny sajt, Metodbanken. Med handfasta tips och övningar ska läraren inspireras till interaktion, reflektion och diskussion i klassrummet.

Metodbanken finns till tack vare regeringens öronmärkta pengar till Skolverket efter #metoo. Med hjälp av satsningen har RFSU:s informatörer runtom i Sverige kunnat erbjuda lärare fortbildning i hur man skapar en god sexuell hälsa och förebygger sexuellt våld.

Vi är stolta över vad vi inom RFSU gjort med #metoo-pengarna, men tyvärr räcker inte arbetet hela vägen i mål. Det som behövs för att nå dit är politiska prioriteringar.

ANNONS

Regeringen har lovat att göra sexualundervisningen obligatorisk på lärarutbildningen från 2021. Det är bra, men att bara fokusera på nyutbildade lärare räcker inte. Det är hög tid att politikerna i Hallands kommuner garanterar sina lärare kompetensutveckling.

Även lärare inom SFI och gymnasiets språkintroduktion behöver få stöd i att ta upp frågorna om sexualitet. Rektor behöver också ta sitt ansvar för att öka likvärdigheten inom varje skola.

Menar man allvar med ambitionen att främja sexuell hälsa och förebygga sexuella trakasserier måste man satsa långsiktigt på kompetensutveckling, med både tid och pengar. Det kan inga tillfälliga satsningar kompensera för.

Hans Linde

förbundsordförande RFSU

Linda Bjerman

ordförande RFSU Halland

ANNONS