”Senast 2021 såg vi ett tydligt exempel på hur störningar i den internationella sjöfarten fick en global handelspåverkan när ett fraktskepp från operatören Evergreen fastnade i Suezkanalen.”
”Senast 2021 såg vi ett tydligt exempel på hur störningar i den internationella sjöfarten fick en global handelspåverkan när ett fraktskepp från operatören Evergreen fastnade i Suezkanalen.” Bild: Mohamed Elshahed

Sårbara handelskedjor bör diversifieras

I tider av globala hot och osäkerhet måste Sverige och EU agera samordnat för att säkerställa en trygg och stabil handelsmiljö. Det skriver de moderata EU-politikerna Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Spänningarna i Röda havet eskalerar för varje dag, och för de svenska och europeiska konsumenterna blir konsekvenserna alltmer påtagliga.

Sjöfarten är det dominerande fraktverktyget för internationell handel. Världshaven täcker över 70 procent av planetens yta och global sjöfart transporterar mellan 80–90 procent av världens handelsvaror. Trots detta finns det relativt få sjöfartsvägar, och när en av dessa påverkas blir konsekvenserna globala.

Senast 2021 såg vi ett tydligt exempel på hur störningar i den internationella sjöfarten fick en global handelspåverkan när ett fraktskepp från operatören Evergreen fastnade i Suezkanalen. Nu påminns vi återigen om sjöfartsvägarnas sårbarhet när Huthirebellernas attacker utgör en hotfull frontlinje för den globala handeln – och det fruktansvärda hot och säkerhetsrisk detta innebär för sjömännen som arbetar ombord på fartygen.

ANNONS

På kort tid har vi sett en dramatisk minskning av de totala fraktvolymerna genom kanalen. Under december låg snittet på 4,8 miljoner ton per dag, vilket nu har sjunkit till endast 2,8 miljoner ton i januari. En betydande del av Sveriges och EU:s handel passerar genom Röda havet och Suezkanalen. Det gör oss sårbara för den här typen av attacker och incidenter. Förseningar i leveranser och stigande fraktpriser är bara två exempel på hur det direkt påverkar företagare och konsumenter.

Nyligen gick branschorganisationen Skogsindustrierna ut och varnade för att attackerna slår hårt mot den svenska skogsnäringen. Var tredje fraktfartyg som transporterar svenska varor genom Suezkanalen fraktar just skogsprodukter. Vi måste ta detta på stort allvar; skogen är en av Sveriges främsta exportvaror och kritisk del för Sveriges välstånd och ekonomi.

Detta bör ses som en påminnelse om sjöfartsvägarnas sårbarhet och en uppmaning att skapa strategier för när det händer nästa gång.

För att möta dessa utmaningar bör:

• Sverige och EU-länder diskutera hur säkerheten i sjöfrakten kan stärkas. Det finns flera områden i världen där attacker regelbundet förekommer och det finns flera känsliga punkter för fartygstrafiken där problem skulle kunna uppstå.

• Sverige och EU bör engagera sig i internationella initiativ för att säkerställa fungerande handelsflöden.

ANNONS

• EU bör diversifiera handelskedjorna genom att etablera fler handelsavtal för att öka motståndskraften.

I tider av globala hot och osäkerhet måste Sverige och EU agera samordnat för att säkerställa en trygg och stabil handelsmiljö. Det är avgörande för att säkra Sveriges välstånd och framtida ekonomiska stabilitet.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker

Jörgen Warborn (M)

Europaparlamentariker

ANNONS