”Vi har sedan 1995, när vår nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft, balanserat produktion och miljö. Inget är överordnat det andra.”
”Vi har sedan 1995, när vår nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft, balanserat produktion och miljö. Inget är överordnat det andra.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Säg ja till skogens möjligheter

Genom ett aktivt brukande kan vi forma skogarna på ett sätt som gör dem mer motståndskraftiga och samtidigt dra nytta av den råvaran. Det skriver Lena Ek och Paul Christensson från Södra Skogsägarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

När vi har lämnat supermiljöåret 2021 bakom oss kan vi konstatera att skogens roll aldrig har varit viktigare än nu. Skogen behövs i klimatomställningen för att fasa ut fossila material, lagra koldioxid och utveckla biologisk mångfald. Skogen och den nytta som tusentals Södramedlemmar skapar ska räcka till mycket.

Det har gett avtryck i debatten. Under 2021 har skogens – och skogsbrukets – roll diskuterats flitigt och ifrågasättanden har blivit en del av skogsägarens vardag. Detta är naturligt med tanke på den politiska diskussionen, men för 2022 har vi en önskan om en annan typ av debatt. En debatt som är bortom det höga tonläget och har blicken på hur skogens nyttor kommer oss bäst till del. För att hantera den akuta klimatkrisen behöver vi hjälpas åt att se skogens möjligheter.

ANNONS

FN-toppmötet i Glasgow skickade i november en tydlig signal till världen: Vi måste gå i fossilfri riktning för att klara av klimatomställningen. Det är prioritet nummer ett. Olja, kol och naturgas står i dag för 80 procent av världens utsläpp. En ansvarstagande klimatpolitik behöver därför också se möjligheterna i det förnybara och i det fossilfria. I sådant som skogens produkter.

Här spelar familjeskogsbruket en viktig roll. Skogen i Götaland sköts för att både gynna utfasningen av fossila material och utvecklingen av biologisk mångfald. Genom att ta tillvara hela råvaran kan betong ersättas av trä, plast av papper och kläder kan tillverkas av träfiber.

I dag motsvarar Södras positiva klimateffekt 20 procent av Sveriges rapporterade utsläpp. Vi har sedan 1995, när vår nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft, balanserat produktion och miljö. Inget är överordnat det andra. Det har utvecklat ett familjeskogsbruk med långsiktig virkesproduktion och hänsyn till naturvården genom användande av gröna skogsbruksplaner med olika mål, vilket ger en naturlig mångfald i skogarna.

Genom ett aktivt brukande kan vi forma skogarna på ett sätt som gör dem mer motståndskraftiga och samtidigt dra nytta av den råvaran till hus, textilier, papper, el, värme och fossilfri olja och drivmedel. Vi ser också nya möjligheter, som att ersätta dagens fossila flygbränsle med biobränsle eller att erbjuda kemisektorn en möjlighet att övergå till bioolja från fossil olja.

ANNONS

När vi förnyar skogen med hänsyn gynnas den biologiska mångfalden. Med ökad tillväxt ökar också inlagringen av kol och när förnybar råvara ersätter fossila alternativ får vi ytterligare en positiv klimateffekt.

Södras verksamhet är på intet sätt färdigutvecklad. Vi vet att hållbarhet inte är något målsnöre man kan passera och vi jobbar hårt för att hela tiden stärka vårt familjeskogsbruk och nyttan som det bidrar med.

Vi rekommenderar alla, som har ett intresse för skogen, att under 2022 besöka sin lokala skog ihop med skogsägaren för att se hur detta arbete går till. Då kan vi tillsammans diskutera skogens nytta, dess roll i klimatomställningen och dess många möjligheter.

Lena Ek

ordförande Södra Skogsägarna

Paul Christensson

vice ordförande Södra Skogsägarna

ANNONS