"Genom att erbjuda praktikplatser och jobbmöjligheter inom olika branscher och fält kan högskolan samarbeta med företag och organisationer i Halmstad och skapa en brygga mellan utbildning och arbetsliv."
"Genom att erbjuda praktikplatser och jobbmöjligheter inom olika branscher och fält kan högskolan samarbeta med företag och organisationer i Halmstad och skapa en brygga mellan utbildning och arbetsliv." Bild: Jari Välitalo

Så här vill vi utveckla kunskapsstaden

Halmstad måste ge en garanti för att nya studenter senast sex månader efter studiestart har en bostad. Sen är det lika självklart att nyexaminerade högskolestudenter kan erbjudas en bostad. Det skriver John Andersen från Halmstads lokala parti.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna kallar sig för "Ansvar för Halmstad". Man bör läsa Ansvar för Halmstads inriktning och ifrågasätta om man är tillräckligt ambitiös inför framtiden. Vi har en växande befolkning, men skattekraften växer inte tillräckligt fort. Kommunen har ett mycket begränsat handlingsutrymme.

De största utgifterna i kommunens budget är 14 procent till förskolan, 22 procent till grundskolan, 22 procent till äldreomsorgen och 10 procent till LSS. Dessa utgifter ökar i framtiden. Just nu är dessa poster 68 procent av kommunbudgeten. (2021)

Halmstads Lokala Parti siktar in sig på att vi måste göra vårt yttersta för att kompetensen från de nyexaminerade från Högskolan i Halmstad bosätter sig i Halmstads kommun. Kommunen skall vara en "kunskapsbank" som attraherar företagen, som i sin tur kan betala för det växande behov för välfärd i Halmstad kommun.

ANNONS

Förslagsvis kan följande åtgärder hjälpa till att motivera högskolestuderande att stanna kvar i Halmstad efter sin utbildning.

• Erbjuda praktikplatser och jobbmöjligheter: Genom att erbjuda praktikplatser och jobbmöjligheter inom olika branscher och fält kan högskolan samarbeta med företag och organisationer i Halmstad och skapa en brygga mellan utbildning och arbetsliv.

• Bygga ett kreativt och mångsidigt nätverk: Genom att skapa en plattform för samarbete mellan företag, högskola och studenter kan man skapa ett kreativt och mångsidigt nätverk som kan driva innovation och tillväxt i staden.

• Framhäva möjligheter till livskvalitet: Halmstad kan marknadsföra sig och framhäva sin livskvalitet genom att till exempel erbjuda bra boendemöjligheter, en aktiv kultur- och fritidsscen, samt tillgång och närhet till naturen och havet.

• Stödja företagsstartups: Genom att erbjuda stöd och resurser för företagsstartups kan högskolan tillsammans med kommunen driva en entreprenörsanda bland studenterna och skapa en gränsöverskridande miljö som främjar affärs- och jobbskapande.

• Skapa en forskningsbaserad industrifilosofi: Genom att skapa en forskningsbaserad industrifilosofi kring högskolan och uppmuntra samarbeten mellan forskare och industri kan man erbjuda innovativa lösningar på samhällsutmaningar och attrahera företag att etablera sin verksamhet i Halmstad.

Givetvis måste Halmstad ge en garanti för att nya studenter senast sex månader efter studiestart har en bostad. Halmstad ska inte ha en röd prick från studentkåren.

ANNONS

Sen är det lika självklart att nyexaminerade högskolestudenter kan erbjudas en bostad. Då får studenter en extra anknytning till Halmstad och vi är på gång att bygga "kunskapsbanken"

Halmstads lokala parti vill bygga ut välfärden via ett växande och nyskapande näringsliv. Halmstad måste ha en mycket starkare profil i denna fråga, det gynnar hela Halmstad.

John Andersen

Halmstads lokala parti

ANNONS