”Jag kan inte annat än misstänka att det förekommit otillbörlig påverkan på nämndemännen från det politiska partiet.”
”Jag kan inte annat än misstänka att det förekommit otillbörlig påverkan på nämndemännen från det politiska partiet.” Bild: Henrik Montgomery/TT

Riskerar domstolarna att politiseras?

Jag kan inte annat än misstänka att det förekommit otillbörlig påverkan på nämndemännen från det politiska partiet. Det är med stor oro och bestörtning jag kan konstatera att detta är en utveckling som vi inte vill se i det svenska rättssystemet. Det skriver Stefan Blomquist, förbundsordförande för Nämndemännens Riksförbund, apropå det uppmärksammade ”Snippamålet”.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Två av nämndemännen i Hovrätten tillsammans med två lagfarna domare, friade nyligen den tilltalade i det uppmärksammade ”Snippamålet”. I förra veckan begärde de två nämndemännen att bli entledigade från förtroendeuppdraget som nämndemän.

Detta skedde uppenbarligen efter att de två nämndemännen haft ett ”coachande samtal” med en hög partiföreträdare från det politiska parti som tidigare nominerat dessa två nämndemän till förtroendeuppdraget som nämndemän i Hovrätten.

Jag kan inte annat än misstänka att det förekommit otillbörlig påverkan på nämndemännen från det politiska partiet. Det är med stor oro och bestörtning jag kan konstatera att detta är en utveckling som vi inte vill se i det svenska rättssystemet.

ANNONS

Förfarandet väcker många principiella frågor. Kan nämndemännens självständighet och därmed domstolarnas oberoende påverkas och styras av politiken? Vad händer om domarna (nämndemännen) i domstolarna inte vågar uttrycka skiljaktiga meningar eller ta obekväma beslut som inte gillas av de politiska partierna? Är detta en trend som vi nu börjar se? Om ett politiskt parti inte gillar ett domslut, så kallar de till sig nämndemannen och får hen att ändra sig och/eller begära sitt entledigande från uppdraget.

Vid rekrytering och utbildning till nämndemannauppdraget så markeras det särskilt att uppdraget är absolut opolitiskt och religiöst obundet. En nämndeman får på inga villkor uttrycka partipolitiska uppfattningar utan skall uppträda opartiskt, objektivt och döma så rättvist som det möjligt. I hovrätten dömer det totalt fem domare. Två av dessa är nämndemän och tre är lagfarna domare. Samtliga har varsin likaröst vid överläggningen.

Nämndemannasystemet är ett väl beprövat och fungerande system och har utretts i statliga utredningar vid flera tillfällen. Riksdagen har beslutat att nämndemannasystemet ska vara en viktig del av det svenska rättssystemet. Nämndemän bidrar högst väsentligt till domstolarnas oberoende och allmänhetens höga förtroende för domstolarna.

Det hindrar inte att nämndemannasystemet inte går att utveckla och förfinas. Nämndemännens Riksförbunds (NRF) driver dessa utvecklingsfrågor i sin Strategiska agenda. De prioriterade fokusfrågorna som behöver utvecklas är: förbättrad utbildning, höjda arvoden och översyn av ersättningsbestämmelserna, åtgärder mot hot/hat/våld/trakasserier, arbetsmiljö med mera.

ANNONS

Stefan Blomquist

förbundsordförande

Nämndemännens Riksförbund

ANNONS