Våra gemensamma välfärdssystem ska vara solida och konstruerade så att de är svåra att fuska med, menar skribenterna.
Våra gemensamma välfärdssystem ska vara solida och konstruerade så att de är svåra att fuska med, menar skribenterna. Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Risk för fusk och brottslighet med förslag om föräldraförsäkringen

Det är uppenbart att det behövs krafttag för att skydda välfärden från organiserad brottslighet. Därför vore det obegripligt om regeringen öppnar upp för nya möjligheter till välfärdsbrottslighet genom föräldraförsäkringen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Föräldraförsäkringen är oerhört viktig för att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. Som en del av höstbudgeten la regeringen fram ett lagförslag som innebär att föräldrar ska kunna överlåta upp till 90 föräldradagar per barn till utomstående. Regeringen har goda intentioner med förslaget. Men fallgroparna som förändringarna öppnar upp för överväger det positiva och regeringen borde därför pausa förslaget och göra ett omtag. TCO ser flera risker med hur det är konstruerat. Det öppnar upp för bidragsfusk, välfärdsbrottslighet och möjligheten att överlåta föräldradagar till barn då det saknas en lägre åldersgräns. Det är uppenbart att det blev bråttom när förslaget togs fram, det kan omöjligt ligga i regeringens intresse att föräldrar ska kunna sätta minderåriga på att vara föräldralediga för att ta hand om yngre syskon eller kusiner.

ANNONS

Flera missförstånd om hur förslaget är konstruerat har också cirkulerat i debatten. Det har framställts som att man behöver ha en inkomst och avstå från arbete för att kunna överlåtna föräldrapenningdagar till någon annan, men så är förslaget inte konstruerat. Det räcker i princip att vara bosatt i Sverige både för att som förälder kunna överlåta föräldrapenningdagar och för att kunna ta emot och använda föräldrapenningdagar för någon annans barn.

Detta öppnar upp för flera kreativa lösningar och upplägg för att trixa och fuska med systemet. Låt oss ge några exempel:

1. Enklaste formen av fusk skulle kunna vara att någon annan närstående ges möjlighet att vara ledig från arbetet med ersättning från föräldraförsäkringen samtidigt som barnets föräldrar arbetar och omsorgen om barnet är löst på annat sätt, till exempel att barnets pensionerade mormor tar hand om det. Vem som har hand om barnet är svårt att kontrollera, varför möjligheterna för fusk är stora.

2. Tekniskt sett skulle en förälder som inte arbetar kunna överlåta föräldrapenningdagar till en person som föräldern och barnet inte känner och sedan dela på vinsten. Detta är möjligt eftersom det inte krävs att föräldern har sjukpenninggrundade inkomst utan kan som arbetssökande erhålla ersättning på grundnivå. Vinsten kan i det fallet bli upp till 25 000 kronor i månaden. Om personen som får föräldrapenning inte tar hand om barnet klassas det som fusk, men det är svårt att kontrollera och förhindra.

ANNONS

3. En förälder som är arbetslös och i beroendeställning på något sätt eller hamnar under kriminellas radar, skulle kunna tvingas att överlåta föräldrapenningdagar till någon annan person som själv tar hela ”vinsten” i form av ersättning och ledighet.

För bara någon vecka sedan kom Ekobrottsmyndigheten med en larmrapport som visar att kriminella gäng tar sig in i sjukvården och driver vårdcentraler och vaccinationscenter. Tidigare myndighetsrapporter har visat hur kriminella angriper kommuner och regioner genom att exempelvis starta HVB-hem eller skyddade boenden. Våra gemensamma välfärdssystem ska vara solida och konstruerade så att de är svåra att fuska med. Det är uppenbart att det behövs krafttag för att skydda välfärden från organiserad brottslighet. Därför vore det obegripligt om regeringen öppnar upp för nya möjligheter till välfärdsbrottslighet genom föräldraförsäkringen.

I samband med budgetomröstningen i december kommer förslaget om ändringar i föräldraförsäkringen att läggas på riksdagens bord. Vi uppmanar alla riksdagsledamöter från Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Hallands län att sända en tydlig signal till Regeringen att pausa lagförslaget och skicka ut det på remiss så att riskerna blir ordentligt belysta. Innan beslut ska fattas, det är alltid bättre än att i efterhand lappa och laga.

Föräldraförsäkringen är för viktig för svensk arbetsmarknad, den får man inte slarva med!

ANNONS

Therese Svanström, ordförande TCO

Juliska Tot Wikström, ordförande TCO Halland

ANNONS