Respektera den vita käppen i trafiken

Synskadades Riksförbund har en kampanj på temat Gata för alla för att underlätta för just alla i trafiken.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Debatt HP 4/10. Alla människor vill leva så självständiga liv som möjligt. Man vill kunna röra sig utomhus på egen hand och ta sig tryggt fram i trafiken. Gatan ska vara för alla. Det låter enkelt och självklart, men verkligheten erbjuder inte denna trygghet till alla.

Vi som har en synnedsättning vill se bortom begränsningar som gör att vi inte alltid kan leva som andra. Problemet är otryggheten, som på olika sätt gestaltar sig som hinder för oss – hinder som vi vill jämna med marken. Du, som en vanlig människa i trafiken, kan vara det hindret. Men du kan också vara hjälpen som ger oss trygghet.

ANNONS

Det är inte raketforskning, utan handlar om något så enkelt som att du ställer din cykel i ett cykelställ i stället för mitt på trottoaren och stannar din bil om du ser en person med vit käpp.

Den vita käppen är det bästa sättet för en människa med synnedsättning att känna sig för. Men en undersökning, som Novus gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund, visar att endast sju av tio svenskar vet vad den vita käppen står för. Det trots att den vita käppen är en internationell symbol för just synskadade.

Lagen som ger alla gångtrafikanter företräde vid obevakade övergångsställen är livsviktig för oss, men räcker inte för hundraprocentig trygghet. Vi behöver lita på personen bakom ratten, eller styret. Tyvärr, så visar Novus-undersökningen att endast fyra av tio förare stannar bilen helt när en fotgängare vill gå över gatan. Närmare fyra av tio förare får sällan ögonkontakt med fotgängare som vill korsa gatan.

När vi lägger ihop de två uppgifterna, så framträder en ruskig bild.

Fler än en tredjedel av förarna stannar inte och nästan en tredjedel av de svarande vet inte vad en vit käpp är för någonting.

Då blir det heller inte så konstigt att mer än var femte medlem i Synskadades Riksförbund aldrig eller mycket sällan rör sig ute på egen hand (Sifo 2015).

ANNONS

Bland de som aldrig är utomhus själva uppger fyra av tio att det är för obehagligt och otryggt. Synskadade bosatta i storstäder känner sig mer otrygga än övriga medlemmar.

Vi i Synskadades Riksförbund har målet att synskadade självständigt ska kunna röra sig tryggt ute. Men då måste vi komma överens om att: Vit käpp betyder visa hänsyn.

Så får vi en gata för alla:

• Stanna ditt fordon om någon med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan eller cykelbanan.

• Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för oss.

• Ställ din cykel i cykelstället så slipper vi snubbla.

• Saker som står där många går hindrar oss.

• Lämna kännbara ledstråk fria från föremål.

• Tysta elbilar och hybrider behöver varningsljud.

• Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra.

Niklas Mattsson,

ordförande Synskadades Riksförbund Halland

Ulrika Östberg,

ombudsman Synskadades Riksförbund Halland

Debatt

ANNONS