”Sveriges Bussföretag anser att det finns många aspekter med det nya reseavdraget som är positiva – framför allt ett ökat fokus på kollektivt resande.”
”Sveriges Bussföretag anser att det finns många aspekter med det nya reseavdraget som är positiva – framför allt ett ökat fokus på kollektivt resande.” Bild: Naina Helén Jåma/TT

Reseavdraget bör gå till de som är berättigade till det

Det befintliga reseavdraget är komplicerat och Skatteverket har uppskattat att skattefelet för reseavdraget uppgår till cirka 44 procent. Det skriver Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I debattartikeln ”Reseavdraget fyller en viktig funktion” konstaterar föreningen Skattebetalarna att det är rätt ”att riva upp förslaget om en ny, avståndsbaserad skattereduktion för resor till arbetet och i stället stärka reseavdraget är helt rätt – för jobbens skull”.

Sveriges Bussföretag var positivt inställda till det nya avståndsbaserade systemet, och vi har en invändning mot det nuvarande systemet som vi anser att en förening som Skattebetalarna borde beakta.

Det befintliga reseavdraget är enligt Skatteverket komplicerat, kräver mycket information och i vissa fall innehåller det moment där skattebetalaren måste göra bedömningar. Detta leder till att reseavdraget ger upphov till ett relativt stort så kallat skattefel. Skatteverket har uppskattat att skattefelet för reseavdraget uppgår till cirka 44 procent av det totala skattemässiga värdet av avdraget.

ANNONS

Skattebetalarna arbetar för ett ”minskat slöseri med skattepengar”. Sveriges Bussföretag delar denna ambition, och anser att i ett trovärdigt skattesystem är reglerna utformade på ett sätt som minskar risken för fel, fusk och att det säkerställs att avdrag går till de som är berättigade till det. Det är inte bara en fråga om ett enskilt avdrag, utan om förtroendet för skattesystemet som helhet.

Om inkomstbeskattningen som helhet var behäftad med ett skattefel på 44 procent av värdet hade sannolikt de flesta ansett att systemet behövde reformeras. Nu bygger inkomstbeskattningen till stor del på tredjepartsrapportering (det vill säga arbetsgivaren rapporterar in inkomstuppgifter till Skatteverket för de anställda).

Gällande reseavdraget bygger det på egna bedömningar, framför allt avseende bedömningen av den tidsvinst som krävs för att avdrag ska kunna göras för bilresor. Felaktigheter i denna bedömning är en stor källa till att många som söker avdraget inte är berättigade till det.

Det nuvarande systemet ska nu kompletteras med att arbetsgivaren ska fylla i arbetsplatsens adress, vilket Skattebetalarna välkomnar. Det gör även Sveriges Bussföretag, men vi kan konstatera att det inte kommer att lösa problemen med de bedömningar som ska göras för avdragen.

Sveriges Bussföretag anser att det finns många aspekter med det nya reseavdraget som är positiva – framför allt ett ökat fokus på kollektivt resande. Men en av de viktigaste aspekterna med det nya systemet var den minskade risken för fel och fusk. Problemet försvinner inte helt, men risken för stora enskilda skattefel bedömdes minska. Det är något som man kan tycka att en organisation som har till syfte att värna skattebetalarnas pengar borde prioritera högre.

ANNONS

Det är viktigt att det finns ett reseavdrag som underlättar arbetspendling, men en grundförutsättning bör vara att regelverket är utformat på ett sätt som minskar risken för fel och fusk, och att avdraget går till de som är berättigade till det – det nuvarande systemet, med ett skattefel på cirka 44 procent når inte upp till det fundamentala kravet.

Anna Grönlund

branschchef Sveriges Bussföretag

Svar på ”Reseavdraget fyller en viktig funktion” av Erik Bengtzboe, chefekonom på Skattebetalarna.

ANNONS