”Öka effekten från kraftvärmeverken, som finns strategiskt belägna i de flesta kommuner.”
”Öka effekten från kraftvärmeverken, som finns strategiskt belägna i de flesta kommuner.” Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Regeringen kan rädda företagen – med rätt energiåtgärder

För att hantera den akuta krisen såväl som mer långsiktiga behov hos våra hushåll och företag måste regeringen fatta snabba, klimatsmarta beslut. Det skriver två företrädare från Svenskt Näringsliv som här ger en rad förslag till den kommande regeringen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Situationen blir alltmer akut för de halländska företagen. Det svenska välståndet har möjliggjorts av vår i hög grad fossilfria energiproduktion. Det blir nu allt svårare för företag runtom i vårt land, och särskilt här i södra Sverige, att hantera kostnadsökningarna.

Konkurrenskraftiga, klimatsmarta och rimligt stabila priser på el är en grundförutsättning för företagens möjlighet att långsiktigt bedriva och utveckla sina verksamheter. För att företagen i Halland ska kunna fortsätta skapa jobb och bidra till välfärden måste politiken skapa rimliga förutsättningar.

För att hantera den akuta krisen såväl som mer långsiktiga behov hos våra hushåll och företag måste regeringen fatta snabba, klimatsmarta beslut. Den energipolitik som fört oss hit, som innebär ett ökat beroende av fossila bränslen, är inte förenlig med våra klimatmål. Vår energiförsörjning måste vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbar över tid.

ANNONS

Detta bör regeringen göra:

• Återbetala flaskhalsintäkter till företag som drabbats av prishöjningarna. Återföringen bör ske i förhållande till hur respektive elprisområde har drabbats av höjda elpriser, baseras på historisk konsumtion och ske genom automatisk justering på elräkningen.

• Sänk skatter som slår mot kraftvärmens produktionskostnader.

• Öka effekten från kraftvärmeverken, som finns strategiskt belägna i de flesta kommuner.

• Säkerställ möjliga effekthöjningar i befintlig kärnkraft. Kapaciteten i kärnkraftverket Forsmark kan nyttjas bättre.

• Öka Svenska Kraftnäts proaktivitet i upphandling av reserver och säkerställ att de bättre utnyttjar den fulla nätkapaciteten.

• Stoppa miljöprövningen av vattenkraften till dess att nuvarande prövningssystem har utvärderats och justerats.

• Revidera miljöbalken för snabbare tillståndsprocesser.

• Se över elmarknadsmodellen så att de som bidrar med nyttor i elsystemet får tillräckligt betalt.

• Säkerställ en tillräcklig omfattning av den planerbara delen i elmixen.

• Riv hinder för investeringar fossilfri elproduktion.

• Förläng livstiden för befintlig kärnkraft.

• Låt ett teknikneutralt förhållningssätt bana väg för ny teknik – exempelvis energilagring.

Mycket kan göras, både för omedelbar lindring och för en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Klimatsmart och rimligt prissatt energi är avgörande för företagen, jobben och välfärden. Den nya regeringen måste blicka framåt, och kavla upp ärmarna.

ANNONS

Karin Johansson

vice vd Svenskt Näringsliv

Kristian Ryberg

regionchef Svenskt Näringsliv Halland

ANNONS