”I Halland har antalet patienter till BUP fördubblats på tio år och utgör nu mer än 10 procent av den unga befolkningen.”
”I Halland har antalet patienter till BUP fördubblats på tio år och utgör nu mer än 10 procent av den unga befolkningen.” Bild: Arvid Brandström

Psykiatrin i ett nytt perspektiv

Psykiatrins tidigare roll har förändrats. Vi måste alltmer samverka med andra vårdgrannar, ungdomsmottagning, elevhälsa och andra kommunala aktörer, brukarföreningar samt myndigheter för patienternas bästa. Det skriver Lars Gustafsson (KD), ordförande i regionens Psykiatrinämnd.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Man kan i dag med fog hävda att psykiatrin befinner sig i ett perspektivskifte. Skälen till detta är flera. Från att tidigare varit en vårdgivare bland andra, med sina avgränsade specialiteter, till att vara en samverkanspart med andra vårdgivare, myndigheter och samhällsaktörer.

De mycket stora volymökningarna, särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin, har med nödvändighet framtvingat ett nytt synsätt på vår vårdgivning och roll i samhället. I Halland har antalet patienter till BUP fördubblats på tio år och utgör nu mer än 10 procent av den unga befolkningen. Även på vuxensidan ökar nu patientantalet när allt fler yngre patienter fyller 18 år.

ANNONS

I dag är siffran för halländska vuxenpatienter drygt 5 procent. Under 2024 kommer sammantaget 20 000 personer att ha kontakt med våra verksamheter! Dessa rekordsiffror ser inte ut att minska de närmaste åren.

När det gäller barn och unga har Psykiatrin i Halland infört ett nytt system med En väg in och BUPH för att minska kötider och ge den vårdsökande en kvalificerad triagering och rätt hjälp i rätt tid. I dag finns tre mottagningar i Halland, Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Resultatet av den nya verksamheten är klart positivt, där många fler patienter får rätt hjälp. Planer finns på att öppna ytterligare en mottagning i Falkenberg framöver.

Med de utmaningar som beskrivs ovan är det uppenbart att psykiatrins tidigare roll har förändrats. Vi måste alltmer samverka med andra vårdgrannar, ungdomsmottagning, elevhälsa och andra kommunala aktörer, brukarföreningar samt myndigheter för patienternas bästa. En viktig part är elevhälsan, vilket också har uppmärksammats av Kristdemokraternas socialminister Jacob Forssmed, som nu initierat en översyn av elevhälsan och dess funktion i Sverige, med fokus på psykisk ohälsa bland unga.

Genom att allt fler människor är i behov av våra insatser under lång tid, medför detta att vi får en större roll i att hjälpa individer att kunna fungera i sin vardag och till ett så bra liv som möjligt.

ANNONS

Ofta handlar det inte om att helt bota utan om symptomlindring.

I arbetet med att fokusera på individens behov av hjälp och stöd, måste föråldrade gränsdragningar i samhället brytas ned, till förmån för ökad samverkan. En samverkan som klarar av att möta de behov som finns idag.

Psykiatrin i Halland ser inte sina patienter som produktionsmål, utan som människor som vi vill göra livet lite enklare för!

Lars Gustafsson (KD)

ordförande i Psykiatrinämnden, Region Halland

ANNONS