Äldre över 65 år rekommenderas skydd i form av vaccination, skriver Åsa Lindestam, ordförande Pensionärernas riksorganisation.
Äldre över 65 år rekommenderas skydd i form av vaccination, skriver Åsa Lindestam, ordförande Pensionärernas riksorganisation. Bild: Johan Nilsson/TT

Proaktiva insatser mot influensa avgörande för äldre och riskgrupper

Vi som är över 65 år har en ökad risk att drabbas av komplikationer och rekommenderas därför skydd i form av vaccination, skriver Åsa Lindestam, ordförande Pensionärernas riksorganisation.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Influensasäsongen närmar sig med stormsteg och det är dags för Region Halland att påbörja det viktiga arbetet med influensavaccination, speciellt för oss äldre och andra riskgrupper som är först ut att erbjudas skydd. Under den föregående influensasäsongen vaccinerades cirka 63 procent av 65-plussarna i Sverige. I Region Halland nåddes vaccinationstäcknings-graden 67 procent, en försämring jämfört med föregående år.

Influensa är en mycket smittsam virussjukdom som utöver att orsaka feber, huvud- och muskelvärk, hosta och ömmande ögon kan leda till svåra biverkningar. Det finns tydliga samband mellan influensa och allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och en allmänt nedåtgående spiral vad det gäller hälsa.

ANNONS

Vi som är över 65 år har en ökad risk att drabbas av komplikationer och rekommenderas därför skydd i form av vaccination. För vården är det viktigt att kalla personer med särskild risk att drabbas till hälsosamtal och proaktivt informera om influensa och möjligheten till skydd. En enkel åtgärd kan även vara att påtala vaccinationsmöjligheten när patienten redan befinner sig i vården av andra anledningar.

Folkhälsomyndigheten anser (2021) att standardvaccinet mot influensa inte ger ett tillräckligt skydd för de mest sårbara. Därför erbjuds förstärkt influensavaccin till de som bor på särskilt boende och i vissa regioner inom hemtjänsten. I dag har ett vaccin som innehåller en standarddos tillsammans med ett förstärkningsmedel (ett så kallat adjuvanterat vaccin) upphandlats för dessa individer, ett vaccin som enligt Folkhälsomyndigheten inte visat sig ge bättre skydd till äldre personer jämfört med standarddos.

I Tyskland rekommenderar man sedan 2021 högdosvaccin mot influensa till alla personer som är över 60 år eftersom högdosvaccin har bevisat bättre skydd jämfört med standarddos. Idag kan individen själv betala för högdosvaccinet hos privata vaccinatörer, men förhoppningsvis tar Sverige och enskilda regioner framgent beslut som värnar de skörare individerna och erbjuder ett bättre skydd mot influensa.

För att kunna möta Världshälsoorganisationen WHO:s mål på 75 procents vaccinationstäckningsgrad för influensa är det viktigt att alla regioner hjälper Sverige öka täckningsgraden för influensa¬-vaccination genom proaktivitet samt genom ett skydd som är tillräckligt för oss äldre. Vi uppmanar därför Region Hallands beslutsfattare att ge regionens äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinet som ger bästa möjliga skydd mot influensa. På så sätt blir vaccination då inte en plånboksfråga för individen utan ett steg mot jämlik vård.

ANNONS

Åsa Lindestam

ordförande Pensionärernas riksorganisation

ANNONS