”Speciellt Laholms kraftverk har framhållits som det kanske mest skadliga kraftverket i Sverige relation till uppnådd samhällsnytta.”
”Speciellt Laholms kraftverk har framhållits som det kanske mest skadliga kraftverket i Sverige relation till uppnådd samhällsnytta.” Bild: Fredrik Magnusson

Politiker, ställ krav på Statkraft om Lagans kraftverk

Lagan är ett helt unikt vattendrag som misshandlats. Med förhållandevis små medel och rätt utnyttjad blir Lagan en turistmagnet. Det skriver Kent Nyman och Krister Joneken från föreningen Lagans Vänner.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vattenkraftverksindustrins lobbyverksamhet har intalat oss att vi har elbrist och att alla våra vattendrag måste utnyttjas maximalt. Om inte annat så för att hjälpa våra tyska och danska grannar. I Laholm har det på senare år byggts cirka 100 vindkraftverk i den naiva tron att elpriset skall bli lägre. Lobbyisterna använder klimatet som alibi för att hårdexploatera miljön.

Föreningen Lagans Vänner har i olika artiklar framfört Lagans kraftverks skadliga inverkan på den regionala utvecklingen och på turistnäringen. Speciellt Laholms kraftverk har framhållits som det kanske mest skadliga kraftverket i Sverige relation till uppnådd samhällsnytta.

Enligt vedertagen ”turistvärdemetod ” har skadan på enbart laxfisket uppskattats till 150 miljoner per år medan 36 miljoner KWh producerad el av Statkraft genererar högt räknat 18 miljoner kronor till bolaget med relativt obetydlig momsintäkt till samhället då i princip all överskottsel går till export till Danmark eller Tyskland.

ANNONS

Vi har också hävdat att det betydelselösa produktionsbortfallet av el som en följd av en utrivning av dammen i Laholm skulle medföra mycket väl kan kompenseras med krav på att Statkraft moderniserar sina turbiner i kraftverk uppströms.

Det projekt som Statkraft nu presenterar med delar av Lagan i tunnel från Bassaltdammen visar att vår förening haft rätt. Elproduktionsökningen i Bassaltprojektet motsvarar nära nog exakt vad Laholms kraftverk i dag producerar.

Problemet med Statkraft är emellertid inte att deras ambition i första hand är att samverka med miljön. Så har det aldrig varit varken i norska Altaälven eller i Lagan. I Tyskland rättar sig Statkraft efter lagar vad gäller ålens vandring men i Sverige där vi har mer primitiv vattenlagstiftning så tvekar inte Statkraft att utnyttja denna svaghet maximalt.

För miljösamverkan som är värd namnet så krävs det bland annat garanterad minimitappning i gamla fåran och reglering av amplituden på vattenpåsläpp. Statkraft har tänkt sig en rännil till minimitappning av vatten (6–14 kubikmeter/s). Detta gör stora habitatområden till stenöknar som vi kan se i motsvarande avskräckande tunnelprojekt i Norrland.

Tänk om Statkraft hade sagt: ”Nu vill vi genomföra detta tunnelprojekt och garantera en rejäl minimitappning för lax och annan vandringsfisk i huvudfåran samtidigt som vi river ut Laholms kraftverksdamm. Vi lovar också att sluta upp med ryckiga stopp och påsläpp av vatten till turbinerna.”

ANNONS

Detta om finns emellertid inte i Statkrafts tankevärld.

Någon fri fiskväg med omlöp och galler för möjliggörande nedströms fiskvandring finns inte i Statkrafts planer. Detta är ett hån mot miljörörelsen. Att Sveriges en gång bästa laxälv med 250 km laxförande vatten fortsatt enbart skall tillåta fisk att vandra cirka 8 km från havet upp till Laholm utan möjlighet till naturlig fortplantning är beklämmande nog Statkrafts målsättning.

Samtliga berörda kommuner och länsstyrelser bör självfallet engagera sig och kallas till samråd.

Lagan är ett helt unikt vattendrag som misshandlats. Med förhållandevis små medel och rätt utnyttjad blir Lagan en turistmagnet.

Att tillåta att lägga Sveriges viktigaste laxvattendrag i tunnel utan en helhetssyn vore direkt tjänstefel. Vi kan välja mellan att ha energislukande industrijobb eller klimatsmarta långsiktigt hållbara arbeten inom turism.

Laholms lokalpolitiker och berörda länsstyrelser behöver kliva fram och ta sitt ansvar. Sätt ner foten och vidarebefordra de krav mot Statkraft vad gäller biologi som vi har förbundit oss internationellt att följa. Är ni för dåligt pålästa – skjut då på beslutet tills miljöprövning sker enligt den nationella planen.

Kent Nyman

Krister Joneken

föreningen Lagans Vänner

ANNONS