”Kostnaden för mötesspåret har ökat dramatiskt och var redan innan den nu aviserade kostnadsökningen, så hög att objektet måste ingå i den nationella planen och därmed tävla mot alla andra järnvägsobjekt i hela Sverige.”
”Kostnaden för mötesspåret har ökat dramatiskt och var redan innan den nu aviserade kostnadsökningen, så hög att objektet måste ingå i den nationella planen och därmed tävla mot alla andra järnvägsobjekt i hela Sverige.” Bild: Elin Carlansson

Pinsamt att skylla på Trafikverket

I stället för att erbjuda sina kommuninvånare tågtrafik varannan timme valde Hallandspolitikerna att ställa upp kravet på entimmestrafik. Konsekvenserna av denna långbänk ser vi nu. Det skriver Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, om det nya beskedet om Markarydsbanan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det är ganska pinsamt att läsa hur företrädare för Laholms kommun än en gång tvår sina händer och ger Trafikverket skulden för att satsningen på Markarydsbanan blir både dyrare och drar ut på tiden. Den som följt den här utdragna frågan är väl medveten om alla de hinder som satts upp av en rad olika politiker i Halland i syfte att fördröja starten av persontågstrafiken.

Om viljan verkligen funnits hade man när som helst under det senaste decenniet kunnat starta varannantimmestrafik på Markarydsbanan, något som även Trafikverket konstaterade i sin åtgärdsvalsstudie 2018.

Men i stället för att erbjuda sina kommuninvånare detta alternativ, valde Hallandspolitikerna att ställa upp kravet på entimmestrafik som en förutsättning för att köra regionaltåg mellan Hässleholm–Markaryd–Halmstad. Detta krav innebar att både mötesspåret i Knäred och utbyggnaden av Halmstad C skulle vara färdigställda innan persontågen skulle rulla igen.

ANNONS

Konsekvenserna av denna långbänk ser vi nu. Kostnaden för mötesspåret har ökat dramatiskt och var redan innan den nu aviserade kostnadsökningen, så hög att objektet måste ingå i den nationella planen och därmed tävla mot alla andra järnvägsobjekt i hela Sverige.

Halmstad C finns inte ens med i förslaget till nationell plan. Vid vårt senaste sammanträde med Pågatåg Nordost-gruppen ställde jag en fråga till Hallandspolitikerna om vad som händer i det fall inte heller mötesspåret inte kommer med. Ingen kunde ge något svar. Det finns med andra ord ingen plan B.

Under de snart 20 år som jag arbetat för en återupptagen persontågstrafik på Markarydsbanan har jag hört många skäl och motiveringar från Hallandspolitikerna till varför detta inte är möjligt. Samtliga av dessa har en gemensam nämnare; det beror alltid på något eller någon annan.

En inledande trafik varannan timme hade skapat förutsättningar för en bättre arbets- och studiependling mellan regionerna. Det hade stimulerat tillväxten, bidragit till att minska kompetensbristen och underlättat för våra företag att växa.

Det hade förkortat restiderna med tåg mellan nordöstra Skåne och Göteborg med 2–3 timmar (enkel resa) och det hade, inte minst, inneburit en väsentlig förbättring av miljön. Det hade gjort våra mindre orter mer attraktiva. Argumenten för en snabb start av tågtrafiken är många.

ANNONS

Det som var möjligt 2013 skulle man avvakta med till 2018, 2021 och slutligen till 2023. Att projektet nu blir väsentligt dyrare och senareläggs till tidigast 2027/28 är inte förvånande. Detta är faktiskt politikernas fel, inte Trafikverkets.

Skulle inte mötesspåret i Knäred komma med i den nationella planen kommer inget att hända förrän en bit in på 2030-talet. Den konsekvensen kommer sannolikt inte heller någon politiker att ta ansvar för.

Bengt Germundsson (KD)

kommunstyrelsens ordförande, Markaryds kommun

ANNONS