”Behoven inom transportinfrastrukturen är stora och genomtänkta prioriteringar är nödvändiga inom befintlig ekonomisk ram.”
”Behoven inom transportinfrastrukturen är stora och genomtänkta prioriteringar är nödvändiga inom befintlig ekonomisk ram.” Bild: Magnus Lejhall/TT

På väg mot ett renodlat trafikverk

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att utreda en delning av Trafikverket enligt trafikslagen väg respektive järnväg. Efter konstruktiva dialoger har Trafikverket nu börjat de första stegen mot att renodla organisationen. Det skriver tre sverigedemokrater.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vi har alla upplevt försenade tåg, långa bilköer och inställda flyg. När detta blir regel är något allvarligt fel. Sverigedemokraterna anser att det är avgörande för nationens framtid att förbättra svensk transportinfrastruktur. Vi har en nära och kontinuerlig dialog med regeringen i dessa frågor och kommer att fortsätta ha det. Vårt fokus är tydligt: framkomlighet!

För att uppnå detta mål krävs en översyn av nuvarande organisation. Trafikverket har nyligen meddelat att de kommer att arbeta utifrån åtta specifika områden. Vi ser positivt på deras arbete med att skapa ett sammanhållet systemansvar för väg- och järnvägssystemet. Detta illustrerades tydligt i deras material där Trafikverket visas som ett paraply med två ben: väg och järnväg. Det är ett välkommet besked för alla som använder våra vägar och järnvägar.

ANNONS

En fungerande transportinfrastruktur är avgörande för svensk konkurrenskraft och för att hela Sverige ska fungera. Det behövs betydande resurser till väg- och järnvägsnätet för att underlätta pendling och utbildning samt för att stärka godstrafiken, vilket främjar jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

I vår region ser vi särskilda behov av att förbättra underhållet av våra riksvägar, samt att åtgärda bristerna som finns på västkustbanan. Halland är en tillväxtregion och för att kunna möta nutidens och framtidens behov behövs det fortsatta statliga investeringar. Ett prioriterat område är Markarydsbanan.

Behoven inom transportinfrastrukturen är stora och genomtänkta prioriteringar är nödvändiga inom befintlig ekonomisk ram. Samhällsekonomisk lönsamhet och effektiv kostnadskontroll måste vara vägledande vid prioriteringar. Vi betonar vikten av en helhetssyn av transportbehovet, där väg, järnväg, luftfart och sjöfart kompletterar varandra för att uppnå ökad framkomlighet.

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att utreda en delning av Trafikverket enligt trafikslagen väg respektive järnväg. Trafikverket har vuxit med 50 procent till nästan 11 000 anställda sedan bildandet för 14 år sedan. Efter konstruktiva dialoger har Trafikverket nu börjat de första stegen mot att renodla organisationen. Detta ser vi som mycket positivt och vi kommer att fortsätta vår nära dialog med regeringen för att säkerställa framgång i detta arbete.

ANNONS

Vi avslutar med ett citat från Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana: ”Det handlar om att skapa värde för dem vi är till för. Som tågens punktlighet, att vägarna ska fungera att köra på, att driva underhållet mer effektivt.”

Sverigedemokraterna kommer att noga följa, stödja och driva på detta arbete tillsammans med regeringen och Trafikverkets ledning.

Thomas Morell (SD)

riksdagsledamot och vice ordförande i Trafikutskottet

Stina Isaksson (SD)

gruppledare i Region Halland

Andreas Ahlqvist (SD)

kommunråd Halmstads kommun

ANNONS