”Hälften av de som svarat på vår undersökning, 49 procent, har aldrig blivit kallade till ett läkarbesök för uppföljning av sin behandling, trots att läkarkontroll bör ske varje eller vartannat år.”
”Hälften av de som svarat på vår undersökning, 49 procent, har aldrig blivit kallade till ett läkarbesök för uppföljning av sin behandling, trots att läkarkontroll bör ske varje eller vartannat år.” Bild: Claudio Bresciani/TT

Osäker vård för sköldkörteldrabbade i Halland

Vår uppmaning till Region Halland är att regionen skyndsamt ser över sina rutiner för uppföljning av hypotyreosbehandling, så att alla patienter får den uppföljning med regelbunden provtagning och klinisk bedömning som rekommenderas. Det skriver Sofia Haargaard och Katarina Nydahl från Sköldkörtelförbundet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I Halland medicinerar 18 000 personer mot sköldkörtelsjukdom, men det är inte säkert att de får rätt vård. Hälften av de drabbade har aldrig blivit kallade till ett läkarbesök för uppföljning av sin behandling, visar en ny medlemsundersökning från Sköldkörtelförbundet. Att det saknas nationell samordning riskerar patientsäkerheten.

Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av landets vanligaste kroniska sjukdomar och kräver oftast livslång behandling med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox). Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet.

Hälften av de som svarat på vår undersökning, 49 procent, har aldrig blivit kallade till ett läkarbesök för uppföljning av sin behandling, trots att läkarkontroll bör ske varje eller vartannat år. Det visar Sköldkörtelförbundets nya rapport “Uppföljning av hypotyreos i primärvården” som bygger på en medlemsundersökning med 2 700 svarande.

ANNONS

Undersökningen visar också att över hälften, 54 procent, har fått besked om att ändra sin dos via brev, meddelande eller chatt enbart baserat på sina provsvar, utan att läkaren har frågat hur de mår på sin nuvarande dos.

Var fjärde, 24 procent, uppger att de tycker behandlingen fungerar dåligt och att de har många kvarvarande symtom på hypotyreos. Endast 16 procent uppger att de mår bra och inte har kvarvarande symtom.

Konsekvenserna av bristande uppföljning är flera. Både under- och överbehandling med levotyroxin leder till sänkt livskvalitet, biverkningar och komplikationer. Det finns även en risk för felaktig behandling. För Region Halland leder detta sannolikt till ökade vårdkostnader och för staten till ökade kostnader för sjukskrivningar.

Vår uppmaning till Region Halland är att regionen skyndsamt ser över sina rutiner för uppföljning av hypotyreosbehandling, så att alla patienter får den uppföljning med regelbunden provtagning och klinisk bedömning som rekommenderas.

Därutöver behöver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ta fram ett nationellt vårdprogram för hypotyreos, med kriterier för diagnos, behandling och uppföljning.

Sammantaget skulle detta spara resurser och skapa effektivitet, och dessutom förbättra livet för de tusentals hallänningar som lever med sköldkörtelsjukdom.

Sofia Haargaard

ordförande för Sköldkörtelförbundet i Hallands län

Katarina Nydahl

ANNONS

farmacie doktor och medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet

ANNONS