”Vi socialdemokrater förespråkar ordning och reda i både klassrum och skolsystem.”
”Vi socialdemokrater förespråkar ordning och reda i både klassrum och skolsystem.” Bild: Kallestad

Ordning och reda i både klassrum och skolsystem

Som kommun kan vi inte stoppa en fristående vinstdrivande aktör som fått ja från Skolinspektionen att etablera sig. Däremot kan vi i samband med att kommunen yttrar sig till Skolinspektionen markera vad vi anser. Det har vi socialdemokrater gjort. Det skriver oppositionsrådet Krissi Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige är det enda land i världen som har vinstintresse i den skola som finansieras av oss alla gemensamt. Det är inte bara illa utan också djupt problematiskt, eftersom att vi inte har några andra exempel att mäta oss mot.

De högerpartier som framhärdar detta experiment med fortsatt vinstjakt gör det med våra barn och skattemedel som insats. Skolsystemet vi har i dag driver dessutom på segregationen och gör skolan allt annat än likvärdig. Det är inte acceptabelt.

I helgen meddelade vår statsminister Magdalena Andersson (S) att regeringen nu har gett en utredning i uppdrag att gå fram med konkreta förslag för hur ett förbud mot vinstuttag i fristående skolor kan införas.

ANNONS

Att den socialdemokratiska regeringen tar detta initiativ är mycket välkommet. För det är angeläget och mycket bråttom. Att oseriösa aktörer kan sko sig får inte fortgå. Det är inte bara ett stort slöseri med gemensamma skattemedel, det är också djupt orättvist mot de som skolan är till för – våra barn.

Som kommunpolitiker har vi ett ansvar att förvalta de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Och det är inte varken ansvarsfullt eller effektivt att sprätta iväg skattepengar till fristående skolkoncerner vilka kan åsidosätta kvalitet och elevers behov, till förmån för att dela ut vinster till aktieägare.

Att inte alla partier ser och erkänner att det sker på bekostad av våra kommunalt drivna skolor är både beklagligt och sorgligt.

Som kommun kan vi inte stoppa en fristående vinstdrivande aktör som fått ja från Skolinspektionen att etablera sig. Däremot kan vi i samband med att kommunen yttrar sig till Skolinspektionen markera vad vi anser. Det har vi socialdemokrater gjort i Halmstads två barn- och utbildningsnämnder samt i kommunfullmäktige upprepade gånger under de senaste åren. Och det kommer vi att fortsätta göra varje gång det krävs.

Vi socialdemokrater förespråkar ordning och reda i både klassrum och skolsystem. Svensk skola kan åter bli världens bästa och mest jämlika. Men för att nå dit måste fokus ligga på elevers lärande – inte på vinster.

ANNONS

Gör det möjligt – genom att rösta på Socialdemokraterna i höstens val.

Krissi Johansson (S)

oppositionsråd, andre vice ordförande i Kommunstyrelsen

ANNONS