”Om vi ska klara den gröna omställningen måste vi få en större överflyttning av både person- och godstransporter till järnvägen.”
”Om vi ska klara den gröna omställningen måste vi få en större överflyttning av både person- och godstransporter till järnvägen.” Bild: Rebecka Kvint

Omöjligt att nå klimatmålen med förslag till ny plan

Vi vill att finansieringen av nya stambanor sker utanför nationell plan, annars uppstår stora negativa konsekvenser som tränger bort nödvändiga investeringar för att nå klimatmålen. Det skriver ledande regionpolitiker i Halland i ett svar på förslaget till nationell infrastrukturplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige och Sveriges regioner står gemensamt i klimatutmaningen men nytt förslag till nationell infrastrukturplan gör det svårt att nå klimatmålen. Regionerna och Sverige behöver en utbyggnad av nya stambanor som sammanbinder Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Men det ska inte behöva utesluta resurser för att färdigställa redan påbörjade järnvägsinvesteringar. Befintliga kapacitetsbrister i järnvägssystemet behöver åtgärdas för att möta och möjliggöra en ökad en tågtrafik. Investeringar och vidmakthållande måste kunna gå hand i hand!

Vi vill att finansieringen av nya stambanor sker utanför nationell plan, annars uppstår stora negativa konsekvenser som tränger bort nödvändiga investeringar för att nå klimatmålen. I dag står transportsektorn för 70 procent av de halländska koldioxidutsläppen.

Om vi ska klara den gröna omställningen måste vi få en större överflyttning av både person- och godstransporter till järnvägen. Vi menar att om finansieringen av nya stambanor läggs utanför planen, så får vi bättre möjligheter att nå klimatmålen. Så enkelt är det.

ANNONS

Vi vet att utan gröna investeringar går vi inte i takt med samhällsutvecklingen. Vi tappar tempo i den gröna omställningen och förlorar viktiga konkurrensfördelar – både regionalt och nationellt. Att dessutom inte fullfölja redan påbörjade infrastrukturåtgärder gör att vi förlorar i full investeringsutväxling när viktiga åtgärder och angelägna behov ytterligare skjuts på framtiden.

En samhällsekonomisk förlust. För att kunna räkna hem redan gjorda investeringar som Västlänken, Varbergs- och Hallandsåstunneln, behöver Västkustbanan färdigställas. Planerade åtgärder behöver fullföljas och flaskhalsar måste byggas bort.

Våra grannländer i Europa skapar förutsättningar för en grön megaregion med stora investeringar där Fehrman Bält-förbindelsen planeras att vara färdig under planperioden. Västkustbanan har redan en mycket stor trafikering som förväntas öka över tid, en utmaning som gäller även för E6:an.

Vi kan bara konstatera att trafikbelastningen kommer öka ytterligare när förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar.  Men för att Halland och Sverige ska kunna få utveckling och utväxling av förbindelsen behöver Västkustbanan åtgärder omgående.

Sverige, Sydsverige och Halland behöver investeringar i hållbar utveckling och i den gröna omställningen. Med rätt investeringar bygger vi ett hållbart Sverige via Halland!

Mikaela Waltersson (M)

ordförande

Helene Andersson (C)

1:e vice ordförande

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

2:e vice ordförande

Benny Strandberg (KD)

ledamot

Per Stané Persson (S)

ledamot

regionstyrelsens arbetsutskott, Region Halland

ANNONS