”I skolan slängs dagligen ungefär var sjätte portion medan närmare en tredjedel av varje lunchportion kasseras på de kommunala äldreboendena.”
”I skolan slängs dagligen ungefär var sjätte portion medan närmare en tredjedel av varje lunchportion kasseras på de kommunala äldreboendena.” Bild: Jonas Ekströmer/TT

Öka människors kunskap om matsvinn

I äldreomsorgens särskilda boenden är matsvinnet nästan dubbelt så stort som i skolan. Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp kring frågan om hur matsvinnet ska halveras. Det skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I dag går ungefär en tredjedel av all världens mat till spillo samtidigt som nära 690 miljoner människor lider av hunger. Enligt Livsmedelsverket kasserar svenska hushåll fullt ätlig mat motsvarande 17 kilo per person och år.

Hisnande närmare 170 000 ton ätbar mat ratas således årligen. FN:s Agenda 2030 har som mål att på 15 år halvera det globala matsvinnet per person samt minska svinnet i hela livsmedelskedjan.

Att kasta livsmedel som är fullt ätbara är definitionen på matsvinn. Det uppstår ofta på grund av tidsbrist och dålig planering men också därför att reklamkampanjer och storköpsrabatter får oss tro att det är Black Friday varje dag i veckan. För även om det är lockande att göra ett klipp ska maten fortfarande ätas upp. Och även om allt i de stora förpackningarna inte äts upp, kan det vara billigare att köpa än mat i de mindre förpackningarna. Vi konsumenter blir därmed lagerhållare åt livsmedelsbutiken.

ANNONS

Ensamboendet ökar i hela världen och Sverige toppar statistiken med andelen 1,9 miljoner ensamhushåll. Men storleken på matförpackningarna har inte anpassats till denna samhällsutveckling. Forskning visar att cirka en tredjedel av matsvinnet skulle kunna undvikas med produkter som är bättre anpassade till dagens konsumentbehov.

Vår överdrivna respekt att följa bäst-före-datum bidrar också till matsvinnet. Studier från Karlstads universitet visar att vi kasserar 16 procent av maten på grund av att datumet gått ut i stället för att först titta, lukta och smaka om maten är ätlig.

I äldreomsorgens särskilda boenden är matsvinnet nästan dubbelt så stort som i skolan, enligt Livsmedelsverket. I skolan slängs dagligen ungefär var sjätte portion medan närmare en tredjedel av varje lunchportion kasseras på de kommunala äldreboendena. En bidragande orsak till svinnet på äldreboendena är att måltiderna alltför sällan anpassas till individens önskemål om vad och när hen vill äta. Inom både skola och äldreomsorg borde matsvinnet mätas oftare för att få bättre kunskap om dess orsaker.

Sammantaget är det en bitter cocktail av riskfaktorer som riskerar sätta krokben för målsättningarna i Agenda 2030. Situationen förbättras inte av att regeringen ännu inte presenterat ett tydligt nationellt halveringsmål för matsvinnet. I stället lämnas uppdraget till myndigheter och marknadens aktörer att själva ta hand om.

ANNONS

Bättre vore om regeringen nu enligt norsk modell steppar upp och tar ett helhetsgrepp kring frågan om hur matsvinnet ska halveras. Varför inte som ett första steg starta en nationell informationskampanj för att öka människors kunskap och medvetenhet om matsvinn.

Jöran Rubensson

tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, samt expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

ANNONS