”Bottenaska från kraftvärmeverk innehåller stora mängder koppar, men skatteregler gör det till en förlustaffär att utvinna allt.”
”Bottenaska från kraftvärmeverk innehåller stora mängder koppar, men skatteregler gör det till en förlustaffär att utvinna allt.” Bild: Janerik Henriksson/TT

Ny syn på avfall stärker Sveriges säkerhet

En värld där vi återanvänder kritiska råvaror många gånger, i stället för hela tiden jaga nya, är en säkrare värld. I en tid när Sveriges och EU:s beredskap behöver stärkas uppmanar vi riksdagsledamöter från Halland att driva på för en ny syn på avfall. Det skriver företrädare för miljöföretaget Ragn-Sells.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Budskapet var tydligt när ministrar och officerare vände sig till svenska folket under Folk och försvars rikskonferens. Efter ett 2023 som dominerades av krig och konflikter är säkerhetsläget allvarligare än på mycket länge. Nu behöver alla bidra till att stärka Sveriges beredskap.

Forskning visar att tillgång på råvaror är en av de starkaste drivkrafterna bakom väpnade konflikter. Enligt Diakonia har var tredje väpnad konflikt direkt koppling till naturresurser. Allt pekar också på att kapplöpningen om strategiskt viktiga råvaror bara kommer att intensifieras.

Utvecklingen drivs inte minst av ny teknik med syftet att bromsa klimatförändringarna. Elektrifieringen av samhället och utbyggnaden av förnybar energi kräver enorma mängder kritiska råvaror, som litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. När jordens befolkning växer ökar också jordbrukets behov av gödselnäringsämnen som fosfor, kväve och kalium.

ANNONS

Hälften av världens klimatutsläpp beror i dag på att vi ständigt bryter jungfruliga råvaror. Samtidigt bygger Sveriges och EU:s råvaruförsörjning på att vi importerar strategiskt viktiga ämnen från länder som Ryssland, Kina och Kongo-Kinshasa, trots allt vi vet om konflikter, brott mot mänskliga rättigheter och Putins krig i Ukraina.

Om vi menar allvar med att stärka säkerheten och bygga ett mer hållbart samhälle måste vi börja återanvända de råvaror vi redan har, om och om igen. Men i dag står föråldrad lagstiftning i vägen för utvecklingen mot ett tryggare och mer cirkulärt samhälle.

Exemplen är många. Vi har teknik för att producera fosfor ur avloppsslam, men sådan fosfor får inte användas inom vare sig ekologiskt jordbruk eller som djurfoder. Bottenaska från kraftvärmeverk innehåller stora mängder koppar, men skatteregler gör det till en förlustaffär att utvinna allt. Och så vidare.

Vi uppmanar riksdagsledamöter från Halland att driva på för en helt ny syn på avfall, som vår främsta källa till hållbara råvaror. Här är de första åtgärder som behövs:

• Byt grundprincip. Överge den styrande princip som ensidigt fokuserar på att minska mängden avfall som deponeras, och utgå i stället från en tydlig strategi för hållbar råvaruförsörjning. Sverige kan visa vägen inom EU genom framsynt lagstiftning.

ANNONS

• Skattebefria avfallsströmmar som kan utgöra viktiga råvarukällor. Källor till hållbara råvaror ska inte minimeras genom beskattning, utan utnyttjas storskaligt.

• Möjliggör strategisk lagring av avfall. När ny teknik i framtiden gör det möjligt att utvinna råvaror ur avfallet behöver det vara tillgängligt, inte utspritt på grund av att det inte kunde lagras. Detta kräver lagändringar och undantag från beskattning.

Omställningen till ett mer cirkulärt samhälle är ett viktigt led i att stärka Sveriges och Europas säkerhet. Låt 2024 bli året när den förändringen tar fart på allvar.

Linnéa Sellberg

sektionschef och ägarrepresentant, miljöföretaget Ragn-Sells

Madeleine Ljunggren

ekonomi- och finanschef, miljöföretaget Ragn-Sells

Lars Lindén

koncernchef, miljöföretaget Ragn-Sells

ANNONS