”Med sina 48 verk blev Vattenfalls Lillgrund, som ligger söder om bron mot Köpenhamn, den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen.”
”Med sina 48 verk blev Vattenfalls Lillgrund, som ligger söder om bron mot Köpenhamn, den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen.” Bild: Johan Nilsson/TT

Nio av tio störs inte av vindkraft till havs

Bilden är tydlig. Lillgrunds vindkraftpark i Öresund har accepterats. Oron var överdriven. Det skriver Magnus Jiborn, vd för Kustvind, och Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det finns flera skäl att så snart som möjligt bygga ut den havsbaserade vindkraften. Det handlar inte bara om den globala klimatkrisen, alla lokala nyttor i kommunen, industrins behov av ny fossilfri el och att hålla nere elpriserna. Det handlar också om att inte göda Rysslands krigskassa och att befria Europa från beroendet av rysk gas.

Samtidigt krävs ett kommunalt godkännande – också för de vindkraftsparker som kan byggas i Halland. Många kommunpolitiker tror att havsbaserad vindkraft förstör utsikten, sänker fastighetsvärdet på husen och motverkar turismen. Det har lett till att vissa kommuner ställt sig negativa. Men hur tunga är dessa argument egentligen?

ANNONS

För att få ett svar på det lät Kustvind undersökningsföretaget Exquiro Market Research intervjua 150 villaägare i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand. Dessa villaägare borde veta, eftersom de har bott granne med Sveriges största havsbaserade vindkraftpark Lillgrund sedan 2007. Med sina 48 verk blev Vattenfalls Lillgrund, som ligger söder om bron mot Köpenhamn, den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen.

Under tillståndsprocessen för 15–20 år sedan var debatten het, och oro för påverkan på utsikten utgjorde kärnan i motståndet. I slutet av 2006, året innan vindkraftsparken togs i drift, var ungefär hälften av de närboende negativa till Lillgrund, medan den andra halvan var positiva eller neutrala, enligt Vattenfalls undersökning. Nu är bilden en helt annan.

• Den första frågan i den nya undersökningen löd: ”Tycker du personligen att vindkraftverken vid Lillgrund är störande för dig i din vardag och i ditt boende?” Hela 87 procent svarade ”inte störande alls”. Bara 3 procent svarade ”mycket störande”.

• De boende fick också frågan om de trodde att vindkraftsparken gjort att fastigheter i deras område blivit mindre eller mer attraktiva på bostadsmarknaden. Drygt åtta av tio, 83 procent, svarade ”Ingen skillnad”, medan nio procent svarade ”mindre attraktiva”.

• Och hur tror villaägarna i de tre orterna att vindkraftparken vid Lillgrund har påverkat besöksnäring och turism? Hela 85 procent svarade ”ingen skillnad”.

ANNONS

Bilden är tydlig. Lillgrunds vindkraftpark har accepterats. Oron var överdriven.

Flera vindkraftsparker i sjöterritoriet (upp till 22 kilometer från kusten) ligger klara på ritborden. Efter klartecken från kommunerna och slutligt tillstånd kan de inom några få år leverera stora mängder el.

Vi måste helt enkelt väga fördelar mot nackdelar. Elproduktionen måste öka snabbt. Samtidigt kommer vindkraftsparkerna att synas, horisontlinjen bryts. Men när vindkraften väl står på plats tycker de allra flesta att det är acceptabelt eller till och med positivt.

Magnus Jiborn

vd, Kustvind

Daniel Badman

vd, Svensk Vindenergi

ANNONS