”Utredningen föreslår att närboende ska få en andel av vindkraftsbolagens intäkter och en formalisering av det nuvarande systemet med bygdemedel. Det är positivt.”
”Utredningen föreslår att närboende ska få en andel av vindkraftsbolagens intäkter och en formalisering av det nuvarande systemet med bygdemedel. Det är positivt.” Bild: Johan Nilsson/TT

Närboende måste få kompensation för vindkraft

För att klara klimatomställningen är det nödvändigt att bygga ut vindkraften både på land och till havs. Men regeringen måste nu se till att kommuner och alla de som bor på landsbygden får ta del av de intäkter som vindkraft inbringar. Det skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Regeringen måste sluta blockera lösningar som skulle kunna ge kommuner viktiga intäkter från vindkraften. Vindkraften måste ge kommuner och dess invånare kompensation.

Det finns stora nyttor av att bygga ut förnybar el. Det har visat sig inte minst nu under Rysslands invasion av Ukraina och den medföljande energikrisen. Mer inhemskt producerad, förnybar el behövs när samhället ska ställa om, i kombination med en omfattande energieffektivisering. Vindkraft är en viktig och kostnadseffektiv del av lösningen, som kan byggas ut snabbt och pressa ner priset på el. Samtidigt får vindkraften aldrig skada känslig natur eller värdefullt djur- och växtliv.

Tyvärr har inte nyttan av vindkraften blivit rättvist fördelad. Varken kommuner eller närboende har hittills fått någon ersättning. Kommuner i Sverige stoppade 78 procent av ansökta vindkraftverk på land under år 2021, och bristen på ersättning kan vara en bidragande orsak.

ANNONS

Flera länder, inklusive alla våra nordiska grannar, har redan ersättningssystem för vindkraft. Nu har den statliga utredningen ”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft” presenterat sitt förslag för Sverige. Men utredningen har inte kunnat lämna några effektiva förslag på hur kommuner ska få intäkter från vindkraften, på grund av direktiv från både förra och nuvarande regeringen.

Det innebär att lösningar som kommunal fastighetsskatt och produktionsskatt, som kunnat ge kommuner i glesbygden tiotals eller hundratals miljoner per år för vindkraftsparker, inte kan läggas fram.

Naturskyddsföreningen kräver nu:

• Att ett system för intäkter till de kommuner där vindkraft byggs ut omgående tas fram.

• Att regeringen utreder hur andra rena och hållbara kraftslag som miljöanpassad vattenkraft och solkraft kan omfattas av systemet.

För att klara klimatomställningen är det nödvändigt att bygga ut vindkraften både på land och till havs. Samtidigt är placeringen av vindkraften oerhört viktig. En utbyggnad får aldrig skada känslig natur eller värdefullt djur- och växtliv.

Utredningen föreslår att närboende ska få en andel av vindkraftsbolagens intäkter och en formalisering av det nuvarande systemet med bygdemedel. Det är positivt.

Men regeringen måste nu se till att kommuner och alla de som bor på landsbygden får ta del av de intäkter som vindkraft inbringar. Stödet måste vara kraftfullt, rättvist och ge goda skäl för kommunerna att säga ja till vindkraft.

ANNONS

Karin Lexén

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl

ordförande Naturskyddsföreningen

ANNONS