”Anvisningarna till matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar kan öka med minst 25 procent samtidigt som Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag måste renodlas för ökad effektivitet.”
”Anvisningarna till matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar kan öka med minst 25 procent samtidigt som Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag måste renodlas för ökad effektivitet.” Bild: Johan Nilsson/TT

När blev 8 procents arbetslöshet okej?

Sverige behöver en politik för fler jobb. Vi hör hemma i Europatoppen, inte i botten. Det skriver tre företrädare för arbetsgivar- och branschorganisation Almega.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige har den tredje högsta arbetslösheten i EU. Endast i Grekland och Spanien är den högre. Enligt SCB uppgick arbetslösheten till 7,7 procent tredje kvartalet. Runt 450 000 människor är öppet arbetslösa. Och ändå är det som att ingen bryr sig. Det duger inte.

Trots de oroväckande siffrorna, och alltmedan konjunkturen försvagats, har bland andra riksbankschefen beskrivit den svenska arbetsmarknaden som stark. Och regeringen har med gott samvete kunnat resignera inför den höga arbetslösheten.

Visst, regeringen har andra stora problem att hantera. Den våldsvåg som sveper över landet kräver en kraftfull politisk respons. Men en arbetslöshet på 8 procent är värt mer än en axelryckning. Om samhällsutvecklingen ska vändas får inte den höga arbetslösheten normaliseras.

ANNONS

Att fler jobbar är en fråga om tillväxt och framtida välfärd. Om inte fler jobbar kommer det vara svårt att finansiera den kraftiga framtida utbyggnaden av försvaret, rättsväsendet etc. Det är också kittet i vårt samhällskontrakt, en förutsättning för social sammanhållning. Därför föreslår vi följande åtgärder:

• Skärp kraven på aktivitet.

För att fler ska göra sig anställningsbara måste kraven på motprestation för ekonomiskt bistånd öka. Maximalt bistånd kräver att mottagaren på heltid ägnar sig åt aktiviteter som ökar anställningsbarheten, exempelvis SFI för personer som saknar tillräckliga kunskaper i svenska.

• Inför ett bidragstak.

Inför ett maxbelopp för hur mycket ett hushåll kan få i sammanlagda bidrag. Detta för att säkerställa skillnaden mellan försörjning genom bidrag respektive arbete. Nivå och villkor för bidragstaket måste utredas för att inte leda till orimliga sociala effekter.

• Sänk skatten.

Höga skatter på arbete redan vid låga inkomster minskar drivkraften att börja jobba. Genom att sänka inkomstskatten samt den allmänna löneavgiften inom arbetsgivaravgifterna skulle arbetsgivare kunna anställa fler samtidigt som incitamenten att ta ett arbete skulle öka.

• Fortsätt reformera Arbetsförmedlingen.

Fler arbetslösa måste matchas till jobb och utbildningar. Anvisningarna till matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar kan öka med minst 25 procent samtidigt som Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag måste renodlas för ökad effektivitet.

ANNONS

Sverige behöver en politik för fler jobb. Vi hör hemma i Europatoppen, inte i botten. Att bara rycka på axlarna åt arbetslösheten duger inte.

Fredrik Segerfeldt

näringspolitisk expert, Almega

Fredrik Östbom

näringspolitisk chef, Almega

Anders Lenhoff

regionchef Väst, Almega

ANNONS