”Köerna till bup har ökat dramatiskt över hela landet och till allra största del är det unga tjejer som inte får hjälp.”
”Köerna till bup har ökat dramatiskt över hela landet och till allra största del är det unga tjejer som inte får hjälp.” Bild: Arvid Brandström

Muf vill se handling inte stora ord för ökad jämställdhet

Sverige ska vara ett tryggt, jämställt och rättvist land för alla. Under Socialdemokraternas åtta år vid makten fördes konsekvent en politik som försämrade jämställdheten i Sverige. Det skriver tre företrädare för Moderata ungdomsförbundet med anledning av Internationella kvinnodagen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns det många orättvisor kvar. Kring Internationella kvinnodagen gör många politiker utspel om hur viktigt jämställdhet är. Stora ord gör inte mycket om de inte följs upp med handling. Moderata Ungdomsförbundet (Muf) har under hela förra året drivit ett antal viktiga reformer för att få bort orättvisorna, nu är det dags att regeringen genomför dem.

Sverige har fortfarande stora orättvisor som försämrar kvinnors liv. Kvinnan med smärtor möts ofta av en vård som är eftersatt i kunskap kring kvinnosjukdomar, kvinnan som i ung ålder drabbas av psykisk ohälsa möts ofta av långa köer till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och kvinnan som blir utsatt för brott möts ofta av ett alltför svagt stöd från samhället. För att komma åt dessa orättvisor har vi i MUF tagit fram ett antal reformer.

ANNONS

Kvinnovården måste fungera. För att det ska ske måste kunskapen om smärtsjukdomar som endometrios öka. Hela 8 av 10 har aldrig hört talas om endometrios, trots att det drabbar var tionde kvinna. För att kunskapen ska öka måste endometrios klassas som en nationell folksjukdom. Därtill måste rutiner för dessa smärtsjukdomar införas i elevhälsan. Då kan fler kvinnors smärta identifieras, diagnostiseras och behandlas redan i ung ålder.

Köerna till bup måste bort. Köerna till bup har ökat dramatiskt över hela landet och till allra största del är det unga tjejer som inte får hjälp. I Halland får 27 procent som lider av psykisk ohälsa stå olagligt länge för att få stöd. Dagens vårdgaranti för BUP på max 30 dagar följs inte. Vi drev på Moderaternas partistämma igenom ett förslag om att regionerna ska behöva betala viten när de inte levererar den lagstadgade vården i tid. Därtill står Moderaterna nu också tack vare oss för att sänka vårdgarantin till 15 dagar. Tillsammans hade dessa gjort att ordet garanti betyder något.

Upprättelse och stöd till sexualbrottsoffer. Under lång tid har Sverige haft en socialdemokratisk syn på brott. Utifrån den synen har man byggt ett system där nästan allt stöd riktas till förövaren i stället för offren. Att det finns oändliga resurser för förövarens rehabilitering men inte ens pengar för offrets psykologbesök är bisarrt.

ANNONS

Det är rätt att försöka rehabilitera kriminella men dagens ordning är oerhört orättvis. I polisregion Väst som Halland tillhör, har antalet anmälda sexualbrott årligen ökat med 55 procent på tio år. Vi vill att den som blir utsatt ska få höjd skadeståndsersättning och kostnadsfri psykolog och att det blir enklare att få kontaktförbud.

Sverige ska vara ett tryggt, jämställt och rättvist land för alla. Under Socialdemokraternas åtta år vid makten fördes konsekvent en politik som försämrade jämställdheten i Sverige. Flera av reformerna vi skriver om har vi redan drivit igenom på vår partistämma. Nu är det dags för Moderaterna att visa att det vi beslutar inte bara blir partipolitik utan också regeringspolitik och därmed verklighet – att stora ord om orättvisor också omsätts i reformer för förändring.

Douglas Thor

förbundsordförande Muf

Sara Fladje

distriktsordförande Muf Halland

Linda Obiedzinksi

förste vice förbundsordförande för Muf

ANNONS