”Vi måste få inte bara ett förnyat husläkarsystem utan även en öppenvårdsverksamhet som fungerar för alla åldrar.”
”Vi måste få inte bara ett förnyat husläkarsystem utan även en öppenvårdsverksamhet som fungerar för alla åldrar.” Bild: JESSICA GOW / TT

Mer trygghet för äldre med en äldrevårdscentral

Vi behöver möta äldres behov av specialister på åldrandet och dess komplexa sjukdomsbild som följer i åldrandets spår. Många äldre skulle med en äldrevårdscentral känna sig tryggare och få kontinuitet i sina vårdbehovskontakter. Det skriver Ingeborg Oléni och Ann-Charlott Mankell från Hjärta för Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det måste hända något på riktigt för att få en bättre och en mer anpassad vård för äldre. Husläkarsystemet har mer eller mindre kraschat om det någonsin har funnits.

Vad är det då som gör denna nödvändiga förändring så svår att genomföra? En fast läkarkontakt vill vi alla ha, barn som äldre, en som vi kan känna oss trygga med och som känner till patientens sociala situation, arbete, familj och så vidare. Patientens upplevelse på 2020-talet skiljer sig inte från de önskemål och behov som togs fram för 25 år sedan, det krävs många nya tag och en stark viljeinriktning.

ANNONS

Det är dock inte bara husläkarsystemet som har behov av genomlysning för att alla ska känna sig tryggare inom den öppna vården. På agendan bör också finnas bättre tillgänglighet. Alla bör mötas av en möjlighet att få en tid på sin vårdcentral när upplevelsen av behov av sjukvård finns. Schemaläggning har blivit en trång sektor som bidrar till att vissa tider under en månad inte finns tillgängliga, beroende på att inte läkarna är schemalagda.

Vi måste få inte bara ett förnyat husläkarsystem utan även en öppenvårdsverksamhet som fungerar för alla åldrar. Flera äldre som jag möter beskriver situationen hos läkaren som mycket stressad. ”Man bör bara ha besvär från ett ställe i kroppen”.

Vilken äldre 80 stämmer in på dessa kriterier? En 85-åring har kanske fått 10–15 minuters besökstid hos läkaren på sin vårdcentral, då man skulle specificera problemets art vid tidsbeställning. Kanske ny medicin men många frågor blev aldrig ställda.

En avsevärt avgörande förbättring med inriktning för våra äldre kommuninvånare är inrättande av äldrevårdscentraler, ÄVC. Lätt att dra paralleller med barnavårdscentraler.

Vi behöver möta äldres behov av specialister på åldrandet och dess komplexa sjukdomsbild som följer i åldrandets spår. Just specialistkompetenser inom dessa områden är det som är poängen, det är ökad kunskap kombinerat med tid, som i dag inte bjuds vid snabbmöten på vårdcentralerna. Ansvaret skulle kunna delas mellan kommun och region.

ANNONS

Många äldre skulle med en äldrevårdscentral känna sig tryggare och få kontinuitet i sina vårdbehovskontakter, som i sin tur ger betydligt bättre livskvalitet. Här skulle också med framgång kunna bedrivas forskning med inriktning hälsa/ohälsa hos äldre. En pågående forskning stärker inte bara äldres hälso- och livssituation utan visar också vägen för samhällsutveckling över generationer

Ingeborg Oléni

Ann-Charlott Mankell

Hjärta för Halmstad

ANNONS