Mer lästid och mindre skärmtid i förskolan

Om digitala lärverktyg ska användas bör det vara utifrån förskollärarens professionella bedömning, ske selektivt och vara byggt på vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde, skriver Cecilia Rönn (L) och Ann-Christin Danielsson (L).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Förskollärare gör varje dag ovärderliga insatser för våra små barns lärande och utveckling. Vi vet att förutsättningarna inte alltid är de lättaste, inte minst i tuffa ekonomiska tider som dessa. Kommunerna och staten måste ta ett gemensamt ansvar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för förskolan. En liten del av det är att avskaffa märkliga skall-krav.

Det finns sedan 2018 ett krav i förskolans läroplan på att alla förskolor måste använda sig av digitala lärverktyg i sin verksamhet. Detta trots att det finns tydligt vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig grunderna för att kunna läsa och skriva. Kravet innebär dels att Skolinspektionen kan slå ner på förskolor som inte använder sig av digitala lärverktyg, dels att förskollärarnas egen professionella bedömning väger mycket lätt. Det är naturligtvis inte rimligt.

ANNONS

Om digitala lärverktyg ska användas bör det vara utifrån förskollärarens professionella bedömning, ske selektivt och vara byggt på vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde. Skollagens krav om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet får aldrig tummas på.

Forskare på bland annat Karolinska Institutet och Lunds universitet har konstaterat att barn har svårare att förstå vad som sker på en skärm än i verkligheten. Många studier kopplar även mycket skärmtid till sämre språkutveckling, koncentrationssvårigheter och tvärtemot vad många tror så kan kreativiteten hämmas. Att lyssna på en digitalt uppläst saga visar samband med sämre hörförståelse jämfört med om en vuxen läser sagan för barnen. Vi vet dessutom att många små barn använder skärmar hemma. Då är det inte rimligt att förskolan också är en plats där skärmarna, enligt läroplanen, kan ta en framträdande plats.

I förskolan läggs grunden för det framtida lärandet. Liberalerna vill att små barn ska få tillgång till i huvudsak skärmfria miljöer och att förskollärarna måste få bedöma om, och i så fall när, det är lämpligt att använda sig av digitala lärverktyg. Därför tar vi bort kravet i förskolans läroplan som säger att digitala lärverktyg måste användas i förskolan.

Tillsammans går vi från skärm till pärm.

ANNONS

Cecilia Rönn (L), riksdagsledamot Halland

Ann-Christin Danielsson (L), ledamot Barn och ungdomsnämnden Halmstad

ANNONS