”Vessige Biogas, Falkenbergs Biogas och Södra Hallands Kraft är alla exempel på halländska företag som är viktiga i den gröna omställningen.”
”Vessige Biogas, Falkenbergs Biogas och Södra Hallands Kraft är alla exempel på halländska företag som är viktiga i den gröna omställningen.” Bild: Lovisa Essunger

Mer biogas i Halland, Sverige och Europa

Det behövs ett rejält omtag i biogaspolitiken och ett nationellt mål om att fördubbla produktionen till 2030. Det skriver centerpartisterna Emma Wiesner och Christofer Bergenblock.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Europa är just nu i full fart med den stora och svåra uppgiften att göra sig kvitt den ryska fossila gasen, men trots det så är biogasproduktionens roll långt ifrån självklar. Oklara regelverk och motstridiga skatteregler på EU-nivå har gjort det både osäkert och dyrt att investera i biogas och samtidigt har den svenska regeringen misslyckats med att värna biogasen i Sverige. Centerpartiet ser därför behov av att stärka biogasens roll både på svensk och europeisk nivå.

Fördelarna med biogasen är många, inte minst utifrån klimatsynpunkt. Genom rötning av organiskt material i form av matrester från hushållen, gödsel ifrån lantbruken, rester ifrån livsmedelsindustrin och slaktavfall bildas metan som därefter uppgraderas till klimatsmart biogas. Sedan kan biogasen användas till uppvärmning, fordonsbränsle eller elproduktion, vilket innebär att den ersätter fossila bränslen och därmed gör klimatnytta en gång till. Förutom biogas så bildades det även högkvalitativ biogödsel vid framställningen, vilket sedan återförs till lantbruket och bidrar till näring för nya grödor.

ANNONS

En annan fördel med biogasen är att den stärker svensk säkerhet. Inhemsk produktion av biogas innebär att Sverige blir mindre beroende av naturgas och andra fossila energikällor som importeras ifrån omvärlden. Det minskar också Europas beroende av den ryska gasen och därmed Putins möjligheter att finansiera kriget i Ukraina. Genom produktion av biogas ökar både Sveriges och Europas självständighet i händelse av kris eller krig.

I Halland finns det flera producenter av biogas, men potentialen för fler att etablera sig är stor. Ska det ske måste dock förutsättningarna bli bättre. Det behövs ett rejält omtag i biogaspolitiken och ett nationellt mål om att fördubbla produktionen till 2030. Regeringen måste bjuda in industri, lantbrukare, avfallsbolag, biogasentreprenörer och myndigheter till samtal och diskussion i syfte att ta fram en långsiktig strategi för svensk biogasproduktion.

Tyvärr drabbades många producenter och användare av ett stort bakslag när den svenska skattebefrielsen för biogas underkändes av EU-domstolen i december 2022. I en sådan situation kunde man förvänta sig ett resolut agerande ifrån regeringens sida, men dessvärre har den i stället uppvisat en påtaglig handfallenhet i frågan. Regeringen borde dels driva på hårdare för att få tillbaka skattebefrielsen, dels pröva möjligheten att kompensera kostnadsökningen med ett höjt gödselgasstöd.

ANNONS

Inte bara Sverige utan hela EU behöver tagga upp kring att förbättra förutsättningarna för biogasproduktionen. Centerpartiet vill se ett mål om att 75 procent av EU:s stallgödsel ska användas för att kunna driva lönsam produktion av biogas år 2035. Det behövs också gemensamma europeiska regler för produktion, uppgradering, distribution, finansiering och användningsområden. Samtidigt måste det en gång för alla klargöras att biogasproduktionen ska vara skattebefriad.

Vessige Biogas, Falkenbergs Biogas och Södra Hallands Kraft är alla exempel på halländska företag som är viktiga i den gröna omställningen. Genom att producera biogas bidrar de till att klara klimatutmaningen. Arbetet för en hållbar utveckling behöver ske på plats här i Halland, men även i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet. Först då skapas förutsättningar för fler biogasproducenter att etablera sig och våga satsa.

Emma Wiesner (C)

Europaparlamentariker

Christofer Bergenblock (C)

riksdagsledamot, Halland

ANNONS