Målet är tydligt – mäns våld mot kvinnor ska upphöra, skriver Cecilia Elving (L) och Anki Danielsson (L).
Målet är tydligt – mäns våld mot kvinnor ska upphöra, skriver Cecilia Elving (L) och Anki Danielsson (L). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs såväl förebyggande insatser som straffskärpningar. Det skriver Cecilia Elving och Anki Danielsson från Liberala kvinnor.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I anslutning till internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, Orange day, fördöms våldet, otaliga röster höjs och krafttag utlovas. Civilsamhället, politiken och samhället i övrigt är överens och målet är tydligt – mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Trots att höjda röster och utlovade krafttag resulterat i en rad viktiga reformer för att stoppa mäns våld mot kvinnor så fortsätter kvinnors och flickors liv att begränsas av ofrihet och våld. År ut och år in.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon har eller har haft en relation med, varje år anmäls omkring 30 000 fall av misshandel av kvinnor och ungefär var fjärde ung kvinna i åldern 16 - 24 uppger att de utsatts för sexualbrott.

ANNONS

En ny studie, “Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld”, visar att 55 procent av alla kvinnor rapporterar att de har utsatts för sexuellt eller fysiskt våld eller hot av en man efter sin 15-årsdag. Det här är ett enormt misslyckande. Det är uppenbart att de många åtgärder som tidigare regeringar har presenterat inte har varit tillräckliga.

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs såväl förebyggande insatser som straffskärpningar. Det är därför välkommet att regeringen nu satsar ytterligare på det förebyggande arbetet. Liberala Kvinnor välkomnar förslagen om utökat kontaktförbud och vistelseförbud samt att straffen för vålds- och sexualbrott ses över.

Inte minst gläds vi åt ett tydligt perspektivskifte där brottsoffrens rättigheter äntligen ställs i centrum. Den nya regeringen och dess liberala jämställdhetsminister Paulina Brandberg har presenterat flera viktiga reformer och satsningar men det måste göras ännu mer för att mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer ska upphöra.

Liberala Kvinnor vill se långsiktiga och tillräckliga resurser och rutiner till arbetet med skydd och rehabilitering av våldsutsatta kvinnor och barn. En central del i det är att ge bättre och ekonomiskt långsiktiga förutsättningar för de organisationer som skyddar och stöttar våldsoffren.

Vi vill också att kvinnojourer i hela landet ska kunna kalla på en rättsläkare om en utsatt kvinna vill det. Inte minst måste polisens utredningar förkortas och förbättras.

ANNONS

I dag varierar stödet alldeles för mycket mellan olika kommuner. Det är fullständigt oacceptabelt. Det kan aldrig få vara ett geografiskt lotteri vilken hjälp en våldsutsatt kvinna får. Liberala Kvinnor kräver att alla våldsutsatta oavsett bostadsort ska få rätt hjälp och skydd. Då krävs en mycket tydligare ansvarsfördelning mellan staten, regionerna och kommunerna.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Då måste alla aktörer ta sin del av ansvaret.

Cecilia Elving

ordförande Liberala Kvinnor

Anki Danielsson

ordförande Liberala Kvinnor i Halland

ANNONS