”Småhusområden ger halverade koldioxidutsläpp per invånare i jämförelse med traditionell höghusbebyggelse.”
”Småhusområden ger halverade koldioxidutsläpp per invånare i jämförelse med traditionell höghusbebyggelse.” Bild: Lars Pehrson / SvD / TT

Många svenskar vill bo i småhus

Det finns något paradoxalt i att byggföretag går i konkurs på löpande band samtidigt som många inte kan hitta boende som både är prisvärt och attraktivt. Det skriver Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det allra värsta har vi kanske bakom oss. Så kan man tolka den senaste prognosen från Trä- och Möbelföretagen (TMF) som talar om 4 500 påbörjade småhus under det här året. Det är en ökning med 500 jämfört med bedömningen hösten 2023.

Det finns en strimma av hopp, men det är alldeles för tidigt för några euforiska glädjeskutt. Med en inflation och en räntenivå som Sverige inte sett på mycket lång tid var det inte överraskande att efterfrågan på småhus tvärbromsade. Det oroliga läget i omvärlden förstärkte den avvaktande hållningen.

Nu har grundförutsättningarna delvis förändrats. Inflationen sjunker markant. Den första räntesänkningen under 2024 har kommit och fler väntas. Men det krävs ytterligare åtgärder för att produktionen av småhus ska komma tillbaka till normala nivåer.

ANNONS

För en tid sedan tillsatte regeringen en nationell samordnare för att utreda hur staten ska kunna avyttra mark och därigenom tillgodose efterfrågan på plats att bygga på. Det välkomnar vi. Initiativet visar att regeringen ser konstruktivt på dessa frågor. Däremot finns det anledning att hissa varningsflagg för nästa steg i processen. Vad händer när politikernas beslut går vidare till kommunernas exploateringskontor?

Det bör nämnas att områden som Skellefteå, Boden och Göteborg, särskilt expansiva delar av landet, också har ett sug efter fler bostäder. Problemet där är att köpkraften generellt sett inte är tillräckligt stark. Vårt förslag är att en statlig markförsäljning med förmånliga villkor kombineras med stödfinansiering som underlättar bostadsköp, samma idéer som präglade egnahemsrörelsen i början av 1900-talet.

Det finns något paradoxalt i att byggföretag går i konkurs på löpande band samtidigt som många inte kan hitta boende som både är prisvärt och attraktivt. Ett bostadsköp är den enskilt största affär en person gör i sitt liv. Då handlar det om att prioritera rätt. Sju av tio svenskar vill bo i småhus, på intet sätt en orimlig begäran. Frågan är vilket parti som blir det första att förstå detta och satsa på en politik som demokratiserar husägandet.

Mycket handlar om att undanröja strukturella hinder på bostadsmarknaden. Ett höjt bolånetak kan vara en komponent, att lätta på amorteringskravet en annan. En sänkt stämpelskatt vid nyproduktion skulle fungera som ytterligare en positiv faktor.

ANNONS

Enligt undersökningar från TMF vill många kommunpolitiker prioritera ökade inslag av småhus, men när beslut ska fattas väljer man ofta att bygga på höjden. Sverige har sedan länge en internationellt avvikande inriktning mot små bostäder i stora hus. Här spelar också ansvaret för en hållbar utveckling in. Småhusområden ger halverade koldioxidutsläpp per invånare i jämförelse med traditionell höghusbebyggelse. Det beror på större inslag av trä och mindre förbrukning av gips, betong och stål.

Att äga sitt hem innebär också en mer långsiktig planering och därmed större engagemang när det gäller den lokala boendemiljön. Vi tror att fler och fler beslutsfattare har en realistisk uppfattning om situationen på bostadsmarknaden. Nu måste dessa insikter omsättas i praktiskt agerande.

Gustaf Edgren

bostadspolitisk expert på TMF

ANNONS