”Det pågår också ett arbete med att begränsa den individuella mobiliteten med politisk styrning av lokaliseringen av arbetsplatser och service.”
”Det pågår också ett arbete med att begränsa den individuella mobiliteten med politisk styrning av lokaliseringen av arbetsplatser och service.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Lyssna på hur svenskarna själva ser på framtiden för bilen

En del av politiken riktad mot bilen handlar om att begränsa utsläpp och Sverige har med rätta ambitiösa klimat- och miljömål. Men när bilarna blir utsläppsfria minskar dock denna målkonflikt. Det skriver Anders Ydstedt, ordförande för Kungliga Automobil Klubbens expertråd.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det finns en tydlig konflikt mellan svenskarnas positiva syn på den egna bilen och den mer negativa syn som präglar trafikplaneringen i stat och kommun. Med tanke på att antalet bilar ökar stadigt i Sverige så är detta en växande målkonflikt som våra nyvalda politiker på alla nivåer behöver hantera.

Samtidigt som bilen håller på att bli utsläppsfri införs fysiska begränsningar av framkomligheten i många städer. Investeringarna i väginfrastruktur är också för låga och det byggs för få parkeringsplatser i våra städer. Det sistnämnda försvårar även elektrifieringen av fordonsflottan då bilarna måste laddas någonstans.

Kungliga Automobil Klubben, KAK, har i sommar låtit SKOP ställa ett antal frågor till allmänheten om synen på bilpolitiken (8–11 juli 2022, totalt 1009 intervjuade). Det är tydligt att svenskarna värdesätter bilen.

ANNONS

• Hela 81 procent vill ha tillgång till egen bil.

• Det är väsentligt fler som tror att bilresande och biltransporter kommer att öka i framtiden än som tror de kommer att minska.

• 64 procent anser det viktigt eller mycket viktigt att myndigheter och politiker ska planera för ökat antal personbilar.

• Tre av fyra anser att man skall planera nya bostadsområden så att parkeringsplatserna räcker åt alla som bor och besöker bostadsområdet.

En del av politiken riktad mot bilen handlar om att begränsa utsläpp och Sverige har med rätta ambitiösa klimat- och miljömål. Men när bilarna blir utsläppsfria minskar dock denna målkonflikt, något som planeringen bör utgå ifrån.

Dagens teknik skapar bättre möjligheter än någonsin att bygga städer och transportsystem för alla trafikslag. Det gäller både vägar och parkeringslösningar.

Det pågår också ett arbete med att begränsa den individuella mobiliteten med politisk styrning av lokaliseringen av arbetsplatser och service. Detta krymper marknader med negativa konsekvenser både för ekonomi och livskvalitet som följd.

Erfarenheten av försök att planera hur och var människor ska leva visar att människan är uppfinningsrik när det gäller att maximera sin nytta vad gäller boende och arbete inom sin restidsbudget som är ungefär en timme per dag – och varit så under lång tid.

ANNONS

Ingen vet om framtidens mobilitet har fyra, tre, två eller kanske inga hjul alls (exemplet med drönare). Men det kommer att krävas plats för mobilitet. Lyssna på hur svenskarna själva ser på framtiden för bilen och utforma politik och trafikplanering därefter.

Anders Ydstedt

ordförande, Kungliga Automobil Klubbens (KAK) expertråd

ANNONS