Beslut om Haverdals framtid måste tas med tillräcklig insyn, menar skribenten.
Beslut om Haverdals framtid måste tas med tillräcklig insyn, menar skribenten. Bild: Emma Gustafsson

Lyssna på de boende i Haverdal

Man är inte Nej-sägare i Haverdal. Man vill bara ha en öppen och konstruktiv dialog om framtiden i sitt bostadsområde, menar Leif Liljebrunn (HLP).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Tanken med representativ demokrati - är att vi i val väljer politiker - som skall representera väljarna under de kommande fyra åren. Syftet är att skapa en effektiv beslutsprocess, där valda politiker fattar beslut på invånarnas vägnar. Men fel hanterat, så skapas det stora problem för minoriteter.

Alltför ofta leder tanken med representativ demokrati till både en upplevd och verklig känsla av avstånd mellan väljarna och valda politiker. I just detta vakuum – befinner sig boende i Haverdal och säkert boende även i andra bostadsområden i Halmstads kommun.

”Vi har valt våra politiker och sedan dröjer det fyra år innan de visar intresse igen och möter sina väljare.”

ANNONS

I Haverdal är man just nu i det närmaste desperata. Man saknar en kommun som engagerar sig i en öppen och konstruktiv dialog med ortens invånare och föreningar i området. Det stärker uppfattningen av att medborgarnas röster och intressen inte prioriteras. Partipolitiska beslut kan, som de nämner, övertrumfa de riktiga intressena och behoven hos de invånarna i bostadsområdet som direkt påverkas av olika beslut. Detta riskerar konsekvenser som inte nödvändigtvis återspeglar den lokala befolkningens bästa intressen.

Beslut om Haverdals framtid måste tas med tillräcklig insyn eller kommunikation med nyckelaktörer, annars stärker det ytterligare känslor av maktlöshet och politisk apati. Denna brist på kommunikation och engagemang, kombinerat med det upplevda brådskande behovet av att bygga på HAV1, bara förstärker misstron ytterligare mot kommunens beslutsprocess.

”Man är viktig innan valen, men sedan kommer ett fyra års långt vakuum - av tystnad.”

Detta underminerar förtroendet för det representativa demokratiska systemet. I Halmstads fall framstår det som att tjänstepersoner och externa aktörer som Peab har ett större inflytande över besluten, än de faktiska medborgarna, vilket strider mot principerna för en sund demokrati.

Vi i Halmstads lokala parti gick till val för en starkare koppling mellan kommunens invånare och dess beslutsfattare. Ett ökat medborgarperspektiv - även mellan valen. Politiker måste lyssna mer på önskemålen från invånarna som berörs av de beslut som tas. Det gäller inte bara i Haverdal, utan i alla bostadsområden i Halmstad, som vill ha ökad insyn, kommunikation och engagemang från politiker i frågor som berör dem.

ANNONS

Vi i Halmstads lokala parti ber er - i ”Ansvar för Halmstad” - att precis som vi lyssna på de boende i Haverdal som berörs av de beslut som är på väg att påverka dem på både kort och lång sikt. Det är de värda!

Leif Liljebrunn

Halmstads Lokala Parti

ANNONS