”Möjliggöra för mer avlastning i hemmet genom ett utökat rut-avdrag och utökade möjligheter till barnomsorg.”
”Möjliggöra för mer avlastning i hemmet genom ett utökat rut-avdrag och utökade möjligheter till barnomsorg.” Bild: Pontus Lundahl/TT

Löneskillnaderna ökar mellan kvinnor och män – nu krävs reformer

Kvinnors lägre arbetsinkomster ger dem lägre sjukpenning, föräldrapenning och pension än män. Sverige behöver reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Det skriver tre moderater från Moderatkvinnorna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det ekonomiska läget i Sverige är mer ansträngt än på mycket länge. Hög inflation, höga räntor, höga elpriser samt höga matpriser gör att hushållens plånböcker ekar tomma och för första gången på 15 år har löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökat. Utvecklingen måste bromsas och regeringen måste driva igenom ekonomiska reformer – i synnerhet för kvinnors skull.

Kvinnors genomsnittliga arbetsinkomster är nästan 10 procent lägre än mäns, samtidigt som de förvärvsarbetar i lägre utsträckning, är föräldralediga i större utsträckning och sköter en större del av det obetalda hemarbetet.

Kvinnors lägre arbetsinkomster ger dem lägre sjukpenning, föräldrapenning och pension än män. Kvinnor har i dag 31 procent lägre pension än män. Ekonomiska orättvisor får reella konsekvenser. I slutändan kan en löneskillnad på några få procent innebära en inkomstförlust på flera miljoner kronor under ett liv. För vissa kvinnor kan det kosta dem deras liv.

ANNONS

Små ekonomiska marginaler begränsar friheten. Enligt en undersökning från Ipsos anger en tredjedel av de tillfrågade att de inte har råd att separera från sin partner. Detta är en ökning med över 50 procent sedan 2018. Ny statistik från Sveriges domstolar visar dessutom att antalet skilsmässoansökningar har minskat sedan 2020.

Med en moderatledd regering är det möjligt – och helt avgörande för många kvinnor – att driva igenom reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Det är glädjande att detta är en del av Tidöavtalet.

Nu måste vi säkerställa att det också blir verklighet snarast. Regeringen måste därför skyndsamt:

• Sänka skatten för de som arbetar och för de som har arbetat, särskilt för de med lägst inkomster. Det är inte bara rättvist, utan ger fler makt att bestämma över sina liv.

• Införa bidragstak och aktivitetskrav för alla som lever med försörjningsstöd. Det ska aldrig gå att stapla bidrag på varandra så att arbete inte lönar sig, det är en kvinnofälla. Ingen ska lämnas i ett kravlöst bidragsberoende.

• Möjliggöra för mer avlastning i hemmet genom ett utökat rut-avdrag och utökade möjligheter till barnomsorg.

• Uppmuntra till ökat sparande genom att förbättra undervisningen i privatekonomi i skolan och sänka skatten på sparande.

ANNONS

Sverige behöver reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Det förtjänar Sveriges kvinnor.

Josefin Malmqvist

ordförande Moderatkvinnorna

Helena Storckenfeldt

ordförande Moderatkvinnorna i Hallands län

Anna Fallkvist

vice ordförande Moderatkvinnorna i Hallands län

ANNONS