”Så sent som i vintras lade Halmstads lokala parti fram en budget som, utifall att den bifallits, resulterat i större nedskärningar i barn- och ungdomsnämnden.”
”Så sent som i vintras lade Halmstads lokala parti fram en budget som, utifall att den bifallits, resulterat i större nedskärningar i barn- och ungdomsnämnden.” Bild: Jari välitalo

Lokala partier måste bekänna färg

Resultatet är att oppositionen i Halmstad nu utgörs av fem riksdagspartier och två lokala partier. En minoritet i kommunfullmäktige som till stor del hittills inte producerar alternativ politik till styrets förslag. Det skriver Leo Rand och Lova Bresell från Moderata ungdomsförbundet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den 11 september ägde valet rum i Sverige. Över 7,7 miljoner personer var röstberättigade och hade möjlighet att göra sin röst hörd.

Hemma i Halmstad så har vi nu fått två nya partier in i det politiska rummet, som tagit plats i kommunfullmäktige i Halmstad. Utöver de åtta partierna som i dag finns representerade i riksdagen, har vi nu Hjärta för Halmstad (HFH), samt Halmstads lokala parti (HSLP) som är representerade i kommunen.

De lokala partierna skiljer sig dock från riksdagspartierna. De lokala partierna, förutom att endast driva lokala frågor utifrån medborgarintresse, är ofta det nya politiska forumet man kallar för “hemma” för uteslutna eller kuppade politiska företrädare från riksdagspartierna.

ANNONS

Resultatet är att oppositionen nu utgörs av fem riksdagspartier och två lokala partier. En minoritet i kommunfullmäktige som till stor del hittills inte producerar alternativ politik till styrets förslag.

Så sent som i vintras lade Halmstads lokala parti fram en budget som, utifall att den bifallits, resulterat i större nedskärningar i barn- och ungdomsnämnden. Budgetförslaget från Ansvar för Halmstad, som fastställdes av kommunfullmäktige, resulterade i mindre nedskärningar än vad det lokala partiet själva lagt fram som förslag.

Hjärta för Halmstad backade upp HSLP:s förslag, och gick i protest sedan ut med en namninsamling för att protestera mot det beslut som fattades. Ett beslut som i vår mening räddade Halmstads kommunala skolverksamhet.

Små lokala partier fyller en ytterst unik roll. Med mindre pengar i partikassan och ett smalare och mindre etablerat partiprogram är det av yttersta vikt att man som politiker i ett sådant parti tar uppdraget seriöst.

När man som mindre parti endast baserar sin politik och sina mediala utspel på vad styret beslutar, snarare än att presentera fungerande och alternativ politik, framstår man inte bara som okunniga, men även djupt oseriösa. Väljarna förtjänar bättre.

Politikerföraktet bland unga är ett problem, och när ungdomen känner att politiken inte ens tas på allvar av de folkligt valda företrädarna, så är det allt färre unga som väljer att engagera sig politiskt.

ANNONS

Oavsett partitillhörighet är det ytterst väsentligt att fler unga vill engagera sig i politik. Ett politiskt landskap med endast äldre företrädare är ett enkelt recept för att de unga kommer att hamna i skymundan i lokal-, region- och rikspolitiken.

Ta ert uppdrag på allvar!

Leo Rand

distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet i Halland

Lova Bresell

föreningsordförande, Moderata ungdomsförbundet i Halmstad

Rättelse: I en tidigare version var det fel parti som uppgavs ha initierat namninsamlingen. Debattredaktionen tar på sig faktafelet, och beklagar det inträffade.

ANNONS