”Nyblivna föräldrar och deras spädbarn behöver tidiga insatser för hälsa och en hållfast relation mellan det offentliga och familjen.”
”Nyblivna föräldrar och deras spädbarn behöver tidiga insatser för hälsa och en hållfast relation mellan det offentliga och familjen.” Bild: Hasse Holmberg/TT

Liberal satsning på tryggt föräldraskap

Varje barn ska få bästa möjliga start och varje nybliven förälder ett tryggt föräldraskap. Avgörande barnhälsovård ska nå alla familjer, skriver fyra liberaler.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Liberalerna och regeringen storsatsar nu på tryggt föräldraskap och på varje barns hälsa.

Nyblivna föräldrar och deras spädbarn behöver tidiga insatser för hälsa och en hållfast relation mellan det offentliga och familjen. Studier från USA och Finland visar på positiva effekter av utökade hembesöksprogram till nyblivna förstagångsföräldrar. Barn som riskerar att fara illa fångas upp tidigare och de som kan hamna efter i utvecklingen får stöd i tid och skydd.

Barnen i utsatta områden har sämre hälsa än andra barn. Färre barn vaccineras, samtidigt som fler lider av karies redan vid tre års ålder. Barnen löper även högre risk att utsättas för våld i hemmet eller rekryteras in i kriminella gäng. Det är hög tid för nytänkande och lyhördhet.

ANNONS

Liberalerna är stolta över att socialt utsatta områden i Stockholm numera erbjuder just utökade hembesöksprogram, där familjerådgivare från socialtjänsten och barnhälsovården (BVC) kommer för samtal hem till familjer med nyfödda. Nyblivna familjer erbjuds nu fem extra hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten.

Hembesöken har lett till tryggare föräldraskap, högre vaccinationsvilja, färre besök på barnakuten och att sociala insatser kunnat etableras tidigare.

Över hela landet behöver nyblivna barnfamiljer få samma möjligheter. Den vilseledande hatkampanj som pågår mot socialtjänsten i Sverige, gör det ännu viktigare att tidigt tydliggöra samhällets omtanke. Det offentliga ska vara närvarande i människors liv, så att tillit och förtroende finns där när familjer behöver stöd.

Därför stärker vi detta över hela landet. Regeringen bygger nu upp (50 miljoner 2023 och 100 miljoner 2024) för att från 2025 satsa 200 miljoner varje år för att ge varje barn en så god chans i livet som möjligt. Regioner och kommuner har huvudansvaret här, men det är viktigt att staten lever upp till sin del av samhällskontraktet.

Ingen ska lämnas efter. När andra vill splittra samhället och underblåser misstron mot socialtjänsten arbetar Liberalerna för att fler ska vara del av samhället.

Lina Nordquist (L)

sjukvårdspolitisk talesperson

Juno Blom (L)

ANNONS

barnrättspolitisk talesperson

Annica Elveroth (L)

ledamot kommunstyrelsen Halmstad

Niclas Bexelius (L)

2:e vice ordförande socialnämnden Halmstad

ANNONS