”Här finns lektionssalar, matsal och idrottshall, samt lokaler för elevhälsa och administration. Grupprum i olika storlekar finns också att tillgå. Den nuvarande ägaren till Plönninge står och välkomnar med öppna armar.”
”Här finns lektionssalar, matsal och idrottshall, samt lokaler för elevhälsa och administration. Grupprum i olika storlekar finns också att tillgå. Den nuvarande ägaren till Plönninge står och välkomnar med öppna armar.” Bild: Roger Larsson

Låt Plönninge bli skola igen

Ska våra barn få utbildning i lediga lokaler anpassade för skolverksamhet eller i dyrt hyrda trångbodda paviljonger? Valet borde vara lätt. Det skriver flera centerpartister som föreslår att Plönninge utreds som ny skola för elever i norra Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Från och med hösten 2024 måste det beredas utrymme för cirka 300 elever i årskurs 4–6 som inte får plats i ordinarie lokaler på Haverdals Byskola och Lyngåkraskolan i Harplinge. I december 2022 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att lösa detta genom tillfälliga lokaler i form av paviljonger på Lyngåkraskolan från läsåret 2024–2025 med plats för tre parallella årskurser i 4–6 på logistiska och ekonomiska grunder.

Samtidigt står Plönningeskolan lokaler tomma knappt en kilometer bort, och bara väntar på att få fyllas med elever igen. Varför inte använda sig av denna skolbyggnad i stället för att uppföra paviljonger, undrar vi ifrån Centerpartiet Halmstad. Vad skulle vara det mest optimala för elever och lärare om inte att få vara ute i den ostörda naturen vid Plönninge, i lokaler som har hyst elever i många år och som redan tidigare har använts som kommunal skola när Kvibille- och Getingeskolan renoverades?

ANNONS

Det har sedan länge varit ett mål för kommunen att avveckla paviljongerna som ersättningslokaler för skolor. De kostar pengar, de passar inte för grupparbete och som utrymme för rastverksamhet och har varit en grogrund för konflikter mellan elever på grund av den begränsade ytan.

I fallet med Lyngåkraskolan kommer paviljongerna dessutom placeras på en skola som redan är till brädden full av elever, vars skolgård och övriga ytor nu ska intas av ytterligare 300 elever. De kommande åren pågår också ett omfattande arbete med att få bukt med en bristfällig ventilation på skolan.

Plönningeskolan är enligt analysen bortvald av ekonomiska skäl eftersom inhyrda paviljonger gör att man kan nyttja befintliga lokaler på Lyngåkraskolan för slöjd, hemkunskap, idrott och lunch och elever behöver inte transporteras för detta syfte. Samtidigt har Plönningeskolan fullt fungerande skollokaler, som i dag står outnyttjade, något som Hallandsposten nyligen lyfte i en artikel.

Här finns lektionssalar, matsal och idrottshall, samt lokaler för elevhälsa och administration. Grupprum i olika storlekar finns också att tillgå. Den nuvarande ägaren till Plönninge står och välkomnar med öppna armar.

Ska våra barn få utbildning i lediga lokaler anpassade för skolverksamhet eller i dyrt hyrda trångbodda paviljonger? Valet borde vara lätt. Paviljonger kan inte vara ett bättre alternativ för våra skolelever än frisk luft och öppna landskap. Plönninge som alternativ skolmiljö för eleverna i norra Halmstad måste därför utredas ordentligt!

ANNONS

Jessica Geijer

Staffan Svensson

Christer Henriksson

Victor Rundqvist

Centerpartiet Halmstad

ANNONS