”Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.”
”Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.” Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Låt oss vara mer konstruktiva i klimat- och miljödebatten

I stället för att måla upp omöjliga scenarier borde Jonas Bergman ha berättat om alternativa vägar för att uppnå målen. Det skriver en rad klimatföreningar i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vi riktar oss i denna debattartikel inte enbart till kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman utan till alla kommunens politiker och kommuninvånare. För att citera Jonas Bergman, ”där har vi alla ett stort ansvar”

I sitt svar på vår debattartikel om vikten av att följa målen i Parisavtalet, målar Jonas Bergman upp en mycket dyster bild av möjligheterna att tillräckligt snabbt minska CO2-utsläppen i Halmstad. Vi skulle vilja vända på det och peka på att det snarare är otillräckligt klimat- och miljöarbete som ökar risken att ”fullständigt slå sönder förutsättningarna för att bo och arbeta i Halmstad”.

I stora delar av världen rapporteras det just nu om en nyligen läckt FN-rapport om klimatet. ”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar av processer och beteenden på alla nivåer: på individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar. Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera”, framhåller IPCC.

ANNONS

Rapporten beskriver enorma hot. Vi uppmanar våra politiker att läsa på och återgå till arbetsbordet för en ny och genomgripande klimathandlingsplan, som tar höjd för det hot vi står inför. Att minska utsläppen i den storleksordning som krävs för att klara klimatmålen kräver uppoffring, mod och samarbete och det ställer enorma krav på ledarskap! Som politiker har man fått förtroendet att företräda folket och därför har de folkvalda ett extra stort ansvar när vi står inför den största utmaningen i modern tid.

Enligt en Sifo-undersökning oroar sig 62 000 personer för klimatet runt om i Halmstads kommun just nu. Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

I stället för att måla upp omöjliga scenarier borde Jonas Bergman ha berättat om alternativa vägar för att uppnå målen och – vi upprepar – ta vara på tillfället att tala om möjligheter, nödvändigheter och framtida vinster. Behöver man inte, i det krisläge som råder, en koldioxidbudget, som är styrande för kommunens planering, verksamhet och budget?

Den skulle, genom transparent redovisning, underlätta för oss att förstå och aktivt delta i omställningen. Som det är i dag, är det nästan omöjligt för oss att överblicka kommunens klimatarbete. Vad vi behöver är en lika tydlig rapportering om läget i klimatkrisen som vi fått via tätt återkommande presskonferenser under pandemin.

ANNONS

Som avslutning vill vi passa på att rätta Jonas Bergman om att klimatfrågan är en enskild fråga som vi har ”lyxen” att fokusera på. Det är ingen lyx, det är en kamp för livet. Klimatfrågan berör allt liv. Lyxen att fatta politiska beslut utan att ta hänsyn till klimatet är däremot en lyx vi inte har råd med.

Anne-Marie Bruno

Ingrid Bergelin

Isabelle Clarén

Palle Nielsen

för Klimatnätverket för Södra Halland:

Naturskyddsföreningen Halmstad

Klimataktion Halmstad

Cykelfrämjandet Halmstad

Fältbiologerna Halmstad

FridaysForFuture Halmstad

XR-Halland

Slutreplik på ”Halmstad har inte lämnat Parisavtalet” av Jonas Bergman.

ANNONS